Det evige forår

Bjørnstjerne Bjørnson 1899-1910

Velg format

kr 449
På lager
ISBN
9788249510627
"Denne siste av bøkene, oppkalt etter dikterens salme «Ære det evige forår i livet», er blitt levende og leseverdig ... Hoem bringer til liv en offentlig rolle med særskilt gjennomslag i denne tidsepoken: Dikterhøvdingen ... Samtidig langt mer enn en dikter, han var samfunnsreformator og en ukuelig kraft i offentligheten. Hans biografi blir dermed portrett av en tidsalder"
ULF ANDENÆS, AFTENPOSTEN
"Monumentalt helfigursportrett med stort kildebelegg ... Aldri før i norsk litteraturhistorie har vi fått et så omfattende portrett i helfigur av Bjørnstjerne Bjørnson, på godt og vondt, som i Edvard Hoems monumentale firebindsbiografi på til sammen 2700 sider. Med «Det evige forår» er den nå fullført ... kildebelegget er imponerende"
ARNE DVERGSDAL, DAGBLADET
Så trengs det ikke flere biografier om Bjørnstjerne Bjørnson. Mer fyllestgjørende kan det ikke gjøres ... Edvard Hoem har som få norske biografer før ham, gått til kjernen av sitt store tema, og løftet det frem i full bredde ... et strålende portrett av en oppbruddsmann og fornyer ... Hoems skildring av Bjørnstjerne Bjørnsons dødsleie i Paris tilhører det beste undertegnede har lest innenfor både den skjønnlitterære og den biografiske sjangeren. Her kommer skrivaren så tett innpå både hovedpersonen og hans etterlatte som det er mulig å komme, og det uten å krysse de strengt private grenser, og berøve dem verdighet"
FARTEIN HORGAR, ADRESSEAVISEN
"Jeg vil uttrykke min takknemlighet over Edvard Hoems titaniske innsats i arbeidet med Bjørnson-biografien ... Samlet sett presenterer verket en mengde ny informasjon av stor verdi for alle som interesserer seg for dette forfatterskapet ... Det er prisverdig at Hoem har brukt så mye tid og energi på å dokumentere Bjørnsons politiske innsats: gjennom taler, avisinnlegg, brevskrivning og møter ... jeg var dypt rørt over hans sterke skildring av Bjørnsons smertefulle dødsleie."
FRODE HELMICH PEDERSEN, BERGENS TIDENDE
"Fjerde og siste bind av Edvard Hoems gigantiske biografi om Bjørnstjerne Bjørnson er imponerende ... Med sterk litterær kondisjon har han maktet å holde biografien levende og velfortalt hele veien igjennom, på samme tid tett på og kritisk distansert til sitt objekt ... Biograf Hoem viser oss en Bjørnson som i smått og stort var seg selv til det siste: Med hodet i skyene, men føttene solid plantet på bakken ... Overbevisende avslutning på et overveldende prosjekt"
SINDRE HOVDENAKK, VG
"Fjerde bind i ein biografi som gjer Bjørnson menneskeleg og nær for vår tid ... Av eit overveldande kjeldemateriale, Bjørnsons produksjon var utruleg, har Hoem skrive fram både diktaren, samfunnsdebattanten og familiemannen Bjørnson så han og hans tid kjem oss nær ... Hoem får godt fram dei store motsetnadene i mannen ... Hoem syner oss at mange drag av det som kjenneteiknar samfunnet vårt, som likestilling og sekularisering, har Bjørnson vore med å kjempe fram"
ALF KJETIL IGLAND, FÆDRELANDSVENNENE
"Boka er fengslende skrevet ... det tegnes et tidsbilde man som moderne leser nærmest gisper over. Men også her ligger komikken på lur .... Hoem har landet sitt store prosjekt. Han har gjennomgått i detalj det enorme materiale som finnes, og vurdert det på sitt eget selvstendige grunnlag, uten å påtvinge stoffet det han måtte bære i seg av forventninger og fordommer ... En leser med bare middels Bjørnson-interesse kan glede seg over å komme helt på innsiden av kultureliten under poetokratiets glansdager. Det skal godt gjøres ikke å bli slått av hvor eiendommelig det var der"
PETTER AASLESTAD, KLASSEKAMPEN
"Med fjerde og siste bind av biografien om Bjørnstjerne Bjørnson, «Det evige forår», avslutter Edvard Hoem stilsikkert og velformulert sitt storslåtte verk om dikteren på Aulestad ... Hoem skriver så lett og ledig og presist, han bruker kilder og henvisninger, brev og dokumenter, og der det hersker tvil om sannhetsgehalten trekker «skriveren» inn sine egne refleksjoner, sin tvil eller sin harme. Og han gjør det med en undertone av velvilje og humor ... et imponerende verk om en imponerende nordmann."
TURID LARSEN, DAGSAVISEN
"Punktum for firebindsverket om Bjørnstjerne Bjørnson – et velopplagt dypdykk i et dikterliv."
GURI HJELTNES, VG Årets beste bøker 2013
Ved hundreårsskiftet lever Bjørnson og Karoline vekselvis i Roma, i Schwaz i Østerrike og på Aulestad. Diktaren vender samfunnsengasjementet sitt ut mot verda. Han skriv artiklar mot antisemittismen i Frankrike, tar opp den språklege undertrykkinga av østeuropeiske minoritetar og held foredrag for fredens sak. Diktaren er stadig omstridd, men haustar også stor anerkjenning, det viser feiringa av 70-årsdagen i 1903 og ikkje minst tildelinga av Nobelprisen hausten 1903.Bjørnson, som i meir enn førti år har kjempa for norsk likestilling i unionen eller oppløysing av sambandet med Sverige, kjem på kant med deileiande kreftene i Venstre og står på sidelinja da unionen bryt saman i 1905. Men da brotet er eit faktum, skriv han kraftfulle artiklar i utanlandske aviser og forsvarer Norges avgjerd. Den livslange litterære innsatsen hans tonar ut med den store romanen Mary i 1906 og det siste teaterstykket, Når den ny vin blomstrer, i1908. Alvorleg sjukdom pregar avslutninga av livet hans. Det er derfor eituforståeleg faktum at han igjen svingar seg mot dei store lyriske høgdene med Kantate til Hundreårsjubileet for Norges Velfrå 1909. Berre ei einsleg linje står att etter Bjørnsons talrike skriveforsøk den siste vinteren i livet hans. Til gjengjeld står linja fast: "De gode gjerninger rædder verden."Bjørnson døyr i Paris 26. april 1910. Den danske kongevogna hentar Bjørnsons båre, og folkeoppmøtet i København er enormt da kista blir frakta om bord i panserskipet Norge. Meir enn femti tusen menneske var til stades for å ta avskil med Bjørnson da han vart gravlagd i Kristiania. Det evige forår er siste og avsluttande band i biografien om Bjørnstjerne Bjørnson. Edvard Hoem har skrive vårt nasjonale ikon ned av sokkelen og gjort han til eit menneske for oss.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2013
ISBN 9788249510627
Innbinding Innbundet
Tittel Det evige forår
Bokgruppe 319
I salg 19.02.2013
Design Exil design
Emne Faglitteratur Norge Biografier Forfattere
Edvard Hoem

Edvard Hoem

Edvard Hoem (f. 1949) debuterte i 1969 og har sidan vore svært produktiv som romanforfattar, dramatikar, salmediktar og Shakespeare-gjendiktar. For Kjærleikens ferjereiser (1974), Prøvetid (1984), Ave Eva (1987) og Mors og fars historie (2005) vart han innstilt til Nordisk råds litteraturpris. For Mors og fars historie mottok han Melsomprisen og Petter Dass-prisen, og han vart òg innstilt til Kritikerprisen. Frå 2009–2013 gav Hoem ut biografien om Bjørnstjerne Bjørnson i fire band. I 2011 vart Hoem tildelt statsstipend og i 2013 fekk han Språkprisen. I 2014 gav Hoem ut Slåttekar i himmelen, første band i den bestseljande romanserien om slekta frå Romsdal. Dei fem bøkene, Slåttekar i himmelen (2014), Bror din på prærien (2015), Land ingen har sett (2016), Liv andre har levd (2017) og Jordmor på jorda (2018) har eit opplag på over 400.000. Sjette bok, Felemakaren, kom ut høsten 2020. 

I 2019 vart Edvard Hoem tildelt Brages hederspris, og i 2020 vart han utnemnt til Kommandør av St. Olavs Orden for framifrå innsats for norsk litteratur og kulturarv.

 

Litterære priser:

2022 Herman Wildenveys poesipris
2019 Brages hederspris
2013 Språkprisen
2009 Neshornet, Klassekampens kulturpris
2008 Ibsenprisen
2007 Petter Dass-prisen
2006 Melsomprisen
1988 Melsomprisen
1988 Doblougprisen
1987 Nynorsk litteraturpris
1985 Aschehougprisen
1974 Kritikerprisen

 

Av Edvard Hoem:

 

Romaner:

2023 Husjomfru
2020 Felemakaren
2018 Jordmor på jorda (biografisk roman)
2017 Liv andre har levd (biografisk roman)
2016 Land ingen har sett (biografisk roman)
2015 Bror din på prærien (biografisk roman)
2014 Slåttekar i himmelen (biografisk roman)
2005 Mors og fars historie (biografisk roman)
2004 Kom fram, fyrste! (historisk roman)
2003 Roerne i Christiania (dokumentarroman)
2000 Frøken Dreyers musikkskole
1996 Tid for klage, tid for dans
1993 Engelen din, Robinson
1991 I Tom Bergmanns tid
1987 Ave Eva
1985 Heimlandet. Barndom
1984 Prøvetid
1980 Fjerne Berlin. Gi meg de brennande hjerter 2
1978 Gi meg de brennende hjerter 1. Melding frå Petrograd
1974 Kjærleikens ferjereiser
1971 Anna Lena

 

Biografiserien om Bjørnstjerne Bjørnsom:

2013 Det evige forår – Bjørnstjerne Bjørnson 1899–1910
2011 Syng mig hjæm – Bjørnstjerne Bjørnson 1890–1899
2010 Vennskap i storm – Bjørnstjerne Bjørnson 1875–1889
2009 Villskapens år – Bjørnstjerne Bjørnson 1832–1875
2007 Faderen. Peder Bjørnson forsvarer seg – eit mannsportrett frå det 19. hundreåret – biografi om Bjørnstjerne Bjørnsons far

 

Skuespill:

2002 Audun Hestakorn
1995 Meisteren og Mirjam
1983 Lenins madame
1982 God natt, Europa
1979 Der storbåra bryt
1977 Tusen fjordar, tusen fjell og Musikken gjennom Gleng
1973 Kvinnene langs fjorden

 

Dikt og annen litteratur: 

2021 Ute, langt der ute (Dikt)
2003 Den fattige Gud – salmar og balladar
2003 Kristuskonfigurasjonar – Lesestykke til bruk i tida frå første desember til trettandedag jul
2003 Eystein av Nidaros (Operalibretto)
1994 Bibelhistorier
1994 I kampens hete (essay)
1993 Olav Engelbrektsson  (Opera)
1989 Til ungdommen, Nordahl Griegs liv
1989 Sankt Olavs skrin (Dramatisk fortelling)
1987 Landkjenning Romsdal
1982 Du er blitt glad i dette landet (diktsamling)
1970 Landet av honning og aske : frå dei bleike myrer med den våte vind (diktsamling)
1969 Som grønne musikantar (diktsamling)

 

Gjendiktninger:

2015 Brand av Henrik Ibsen
2013 Hamlet av William Shakespeare
2008-2009 Kong Henrik IV – Del I, II av William Shakespeare
2004 Eit draumspel av August Strindberg
2000 Som du vil av William Shakespeare
1999 Macbeth av William Shakespeare
1998 Richard III av William Shakespeare
1997 Når trollet skal temmast av William Shakespeare
1996 Othello av William Shakespeare
1993 Troilus og Kressida av William Shakespeare
1990 Kjøpmannen i Venezia av William Shakespeare
1985 Romeo og Julie av William Shakespeare
1981 Kong Lear av William Shakespeare

 

Les mer

Nyheter

Rekordhøyt forhåndssalg av Edvard Hoems nye roman

Det er en formidabel interesse for Edvard Hoems kommende roman, Felemakaren. Allerede nå er halvparten av førsteopplaget på 25.000 eksemplarer solgt til bokhandel.
Les mer

Strålende kritikker til Edvard Hoems Felemakaren – rettigheter solgt til Danmark

Edvard Hoems roman Felemakaren ble lansert 20. november til strålende kritikker. Rettighetene ble solgt til Danmark før utgivelsen i Norge.
Les mer

Edvard Hoems Felemakaren i nytt opplag – nå 46 500

Etter kun fem dager i salg trykkes Edvard Hoems kritikerroste roman Felemakaren  i et nytt opplag på 15 000 bøker. Samlet opplag er med dette på 46 500 bøker. 
Les mer

Edvard Hoems nye roman rett inn på 2. plass på bestselgerlista

Etter kun to dager i salg går Edvard Hoems Felemakaren rett inn på 2. plass på Bokhandlerforeningens bestselgerliste. Boken ligger på 4. plass på lista over mestselgende e-bøker.
Les mer

Edvard Hoems Felemakaren 3. plass på bestselgerlista

Edvard Hoems nye roman gjør det godt i innspurten av julesalget. Denne uken ligger boken på 3. plass på Bokhandlerforeningens bestselgerliste.
Les mer

Edvard Hoems felemaker til Tyskland

Edvard Hoems seneste roman Felemakaren er nå solgt til Tyskland. Det er forlaget Urachhaus som skal utgi den kriterrost boken.
Les mer

Edvard Hoem - Flere forfatterportretter

Her finner du flere forfatterportretter av Edvard Hoem
Les mer

24.11.23 |Lansering av Edvard Hoems "Husjomfru" @Det norske teatret

24.11.23 |Lansering av Edvard Hoems "Husjomfru" @Det norske teatret
Les mer

Edvard Hoems Husjomfru rett inn på bestselgerlista

Edvard Hoems nye roman Husjomfru utkom forrige fredag til svært gode kritikker. Etter kun noen dager i salg går boken denne uken inn på 5. plass på Bokhandlerforeningens bestselgerliste for skjønnlitteratur.
Les mer

Fire av seks nominerte til Lytternes romanpris 2023 fra Forlaget Oktober

I dag ble nominasjonene til Lytternes romanpris 2023 offentliggjort. Fire av de seks nominerte forfatterne har utgitt bøkene sine på Forlaget Oktober. Debutant Signe Holm er nominert for romanen Godset, Tore Renberg for Lungeflyteprøven, Maria Navarro Skaranger for Jeg plystrer i den mørke vinden og Hanne Ørstavik for bli hos meg.
Les mer