Ansatte

Postadresse:
Forlaget Oktober AS
Postboks 6848, St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Kristian Augusts gate 11, 3. etasje
0164 Oslo

Tlf. nr.: 23 35 46 20
E-post: oktober@oktober.no

Ingeri Engelstad

Forlagssjef

ingeri.engelstad@oktober.no

922 32 588

Geir Gulliksen

Forlegger

geir.gulliksen@oktober.no

23 35 46 29

Gine Jonassen 

Salgs- og markedssjef

gine.jonassen@oktober.no

922 40 163

Marte Nøklegård Dahl 

Kommunikasjonssjef

marte.noklegard.dahl@oktober.no

952 56 863

Øyvind Ellenes

Redaktør

oyvind.ellenes@oktober.no

23 35 46 22

Cathrine Narum 

Redaktør

cathrine.narum@oktober.no

23 35 46 24

Signe Eriksdatter Russwurm

Redaktør 

signe.russwurm@oktober.no

23 35 46 21

Kjersti Instefjord

Seniorredaktør

kjersti.instefjord@oktober.no

23 35 46 26

Lina Skog Bergem

Markedssekretær (i permisjon)

lina.bergem@oktober.no

23 35 46 20

Julie Engvik 

Digital redaktør og markedsfører

julie.engvik@oktober.no

902 70 698

 

Bjørnar Gärtner

Salgskonsulent

bjornar.gartner@oktober.no

97 62 56 14

 

Kristin Tinmannsvik

Markedssekretær

kristin.tinmannsvik@oktober.no
23 35 46 20

Henrik Francke

Rettighetsredaktør

henrik.francke@osloliteraryagency.no

913 53 922

 

 

 

 

Postadresse:
Forlaget Oktober AS
Postboks 6848, St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Kristian Augusts gate 11, 3. etasje
0164 Oslo

Tlf. nr.: 23 35 46 20
E-post: oktober@oktober.no