Om forlaget

Forlaget Oktober ble startet i 1970 av det kommunistiske partiet AKP (ml). Den første offisielle forlagssjefen var Jon Michelet, som ble ansatt i 1972. Forlaget vokste gjennom hele 1970-tallet, og etablerte rundt 20 bokhandlere over hele landet.

 

Fra 1980 ble forlaget et rent skjønnlitterært forlag. Målet var å bli det beste skjønnlitterære forlaget i Norge, og kanskje også det største – daværende forlagssjef Geir Berdahl pleide å si at det var utrolig hvor fort det gikk og hvor lett det var. Siden da har Oktober utviklet seg fra å være et politisk forlag på venstresiden til å bli landets ledende skjønnlitterære forlag. Forlaget er et kraftfelt i den norske litterære offentligheten, har tiltrukket seg landets viktigste forfattere og fått fram store og viktige verk og forfatterskap ved å holde fast på grunntanken om å leve av litterær kvalitet, og bare det, og å utgi bøker på forfatternes og litteraturens premisser. 

 

I dag er det mer enn 100 forfattere på Oktober, og mellom 40 og 50 nye utgivelser i året. Hovedvekten er på norsk skjønnlitteratur, men forlaget utgir også en liten og nøye utvalgt liste med oversatt skjønnlitteratur og en tydelig og kresen liste med sakprosa.

 

Forlaget Oktober på sosiale medier
 

Forlaget Oktober på Facebook

Forlaget Oktober på Instagram

Oktoberjournal.no - Forlaget Oktobers litteraturmagasin på nett