Ellen Grimsmo Foros
Ellen Grimsmo Foros
Foto: Dagfinn Sjaastad Karlsen

Ellen Grimsmo Foros

Ellen Grimsmo Foros (f. 1975) debuterte med den kritikerroste samlingen Går det an i 2006. Åkerener hennes tredje bok.I 2015 ble Foros tildelt stipend fra Laila Holms minnefond.