Vennskapets pris

noveller

Velg format

kr 199
På lager
ISBN
9788249516063
"Kjell Askildsen kan i en enkelt setning fortelle en historie så rik at andre hadde brukt en hel bok på det samme … Det er et fantastisk verk, kort og brutalt og ubehagelig vakkert, som danske lesere nå kan gå rett inn i"
RUNE LYKKEBERG, POLITIKEN (Danmark)
"Både nye lesere og den trofaste Askildsen-fansen kan glede seg til samlingen når den kommer. Den vil ha euroklasse og stå som et verdig senverk av en stor nordisk samtidsforfatter"
ERIK SKYUM-NIELSEN, INFORMATION (Danmark)
"Man blir litt av en pessimist av å lese Askildsens bøker, som kretser om det vanskelige i menneskelige relasjoner. Men han skriver så godt at det er verdt det … Han fremmaner menneskelige relasjoner som har taushet og distanse som dominerende ingredienser, eminent"
ANN LUTHER TORP, LITTERATURSIDEN.DK (Danmark)
"De 12 nyutgitte novellene i Vennskapets pris av Kjell Askildsen bekrefter hans mesterskap i skildring av følelsesmessige knuter og uuttalte konflikter"
LARS HANDESTEN, KRISTELIGT DAGBLAD (Danmark)
"Den norske verdensstjernen Kjell Askildsen topper sitt allerede kanoniserte forfatterskap med en fin, liten novellesamling om de merkverdige følelsesmessige krefter som driver oss rundt i verden … Vennskapets pris, som tittelen lyder, foreligger nå på dansk, og leverer en håndfull fine, små biter av Askildsens skarpskårne, nådeløse og fintfølende novellistikk, akkurat slik vi kjenner den"
TOBIAS SKIVEREN, JYLLANDS-POSTEN (Danmark)
"Vennskapets pris oser av frustrert seksuell spenning, av rastløshet og hverdagsdramatikk. Det er noe forstemmende over samtlige av de personer som Kjell Askildsen introduserer oss for i denne annonserte siste novellesamlingen, men lesningen peker i en annen retning: den er direkte oppstemmende og vanedannende"
LINE RASMUSSEN, BØRSEN (Danmark)
"Novellesamlingen er på flere måter typisk for norsk litteraturs grand old man: Den distanserte fortellerstemmen, de ordknappe avsnittene, insisteringen på det konkrete, det symbolfrie, den misantropiske grunntonen. Ut av stilen og klangene trer menn som har problemer med å kommunisere og som kanskje, kanskje ikke, savner varme og meningsfulle relasjoner til andre mennesker"
JEPPE KROGSGAARD CHRISTENSEN, BERLINGSKE TIDENDE, Årets beste utenlandske bøker 2016 (Danmark)
"När Norge nämns i Nobelprissammanhang förs mestadels Jon Fosse och Dag Solstad fram som tänkbara kandidater. Jag skulle hellre föreslå Askildsen"
JAN MÅRTENSON, SYDSVENSKAN (Sverige)
"Råmaterialet - og råskapen - kommer tydeligere frem når perfeksjonisten blir mindre aktiv. Askildsen er kanskje skrøpelig og gammel, men kvalitetssansen har han beholdt"
INGUNN ØKLAND, AFTENPOSTEN, Årets beste bøker 2015
"Den gamle meister hadde meir i skuffene. Ikkje så mange ord, men rundt orda er det store og innhaldsrike rom"
STEINAR LILLEHAUG, KLASSEKAMPEN, Årets beste bøker 2015
"Som når en avdød venn dukker levende opp i en drøm. Bare virkelig. Så glad man blir da!"
JONAS BALS, KLASSEKAMPEN, Årets beste bøker 2015
"en strålende oppvisning i Kjell Askildsens asketiske metode. Stilistisk elegant om begredelige livsskjebner, tørt og vittig og presist, og derfor både lystig og underholdende. Han skriver om gjenkjennelige temaer som misantropi, ensomhet, småbedrag og erotikk. Det hele tatt på kornet, usentimentalt og ganske ubehagelig"
TURID LARSEN, DAGSAVISEN, Årets beste bøker 2015
"Dette etterskriftet til Askildsens forfatterskap er vel verdt å få med seg. Selv de av bokens noveller som ikke er helt fullbragte, inneholder verdifulle partier. Selv ble jeg særlig betatt av den underfundige, poetiske og muntre novellen 'Det røde huset', som med fordel kan leses flere ganger"
FRODE HELMICH PEDERSEN, MORGENBLADET, Årets beste bøker 2015
"Språklig mesterskap, psykologisk innsikt i menneskets mørke sider mer enn de lyse, preger boka"
EMIL OTTO SYVERTSEN, FÆDRELANDSVENNEN, Årets beste bøker 2015
"Bokhøstens store overraskelse. Tolv knappe noveller skrevet av den ubestridte novellemesteren"
FINN STENSTAD, TØNSBERGS BLAD, Årets beste bøker 2015
"Det er blitt enda en samling med nydelige perler, fantastisk velformulerte små fortellinger om tilsynelatende bagateller. Men så rommer disse så ubegripelig mye menneskelig innsikt. Har man hørt Askildsen lese selv, så klinger hans stemme med når man leser disse tekstene. Den samme knappe stilen, de korte og ytterst presise setningene, det komprimerte og litt tørre uttrykket – alt er der, og hver eneste novelle har noe vesentlig å si om menneskesinnets uransakelige veier"
EMIL OTTO SYVERTSEN, FÆDRLANDSVENNEN
"Kjell Askildsen kan ennå sette standarden for en god novelle. Nydelig og rått comeback ... utfyller forfatterskapet og gir nye nyanser til helt sentrale motiver ... Dette er skarpskåren og ren novellekunst."
INGUNN ØKLAND, AFTENPOSTEN
"Det er 19 år siden Kjell Askildsen sist ga ut en bok med nyskrevne noveller. Derfor er utgivelsen av Vennskapets pris ikke bare årets litterære comeback. Det er et lite stykke norsk litteraturhistorie ... Kjell Askildsen eier en helt egenartet evne til å skrive frem lavmælt spenning mennesker imellom, sylskarpt presise og ofte kammerspillaktige historier som treffer deg med ubarmhjertig sikkerhet"
SINDRE HOVDENAKK, VG
"Novellekongen vender tilbake ... Understrømmer i menneskesinnet, tanker, drifter og drømmer, kommer opp til overflaten, kanskje utløst av tilfeldige hendelser. Dermed får de konsekvenser for livene som føres ... Språklig befester Askildsen stillingen som presisjonens mester ... Forfatteren maner fram utsnitt av levd liv, uten sentimentalitet og selvsensur. Men han gjør det ikke uten medlidenhet. Han vil sine personer vel, selv når de snubler i det absurde landskapet vi kaller livet"
FREDRIK WANDRUP, DAGBLADET
"Askildsen magi ... Kjell Askildsen har gitt oss høstens tynneste bok, men sannsynligvis den mest etterlengtede. Vennskapets pris er en suveren oppvisning i Askildsens asketiske metode ... Den gamle mester leverer klassisk Askildsen-prosa med gjenkjennelige doser misantropi, ensomhet, misforståelser, løgner, småbedrag og erotikk ... Det hele er tatt på kornet, minimalistisk, stramt og ubarmhjertig ... prosakunst av fineste merke"
TURID LARSEN, DAGSAVISEN
"Personene står imidlertid fram som hele mennesker, fri for pynt og unnskyldninger på deres vegne. Det er et gode i seg selv. Jeg har allerede antydet at Vennskapets pris er verdt å bruke tid på. De beste novellene blir man heller ikke ferdig med uten videre"
LEIF EKLE, NRK
"Disse novellene viser Askildsen som den ordknappe dialogens mester ... Som vanlig hos Kjell Askildsen er verken spørsmål – eller eventuelle svar som svever i lufta – enkle. Tittelnovellen fins blant lengre tekster i boka, på seks–åtte sider. De andre er kortere. Noen av de lengste, som undersøkelsen av ekteskapets latente aggresjon i 'Martin Hansens utflukt', skiller seg ut. De holder Askildsens høye standard for spartansk utstyrt prosa, med svart humor"
TOM EGIL HVERVEN, KLASSEKAMPEN
"Askildsen er ein meister til å skriva slik at små tekstar om det tilsynelatande kvardagslege ekspanderer i lesaren; forfattaren fungerer stundom som dørvakt, han opnar ytterdøra for lesaren, som må ta seg fram vidare, inn i eit framandt hus eller ut i ei anna verd, på eiga hand - eller eigen fot ... Det er få som har den naudsynte musikaliteten som lyt til for å nå akkurat dit og ikkje lenger, som kan skriva slik at ein kjenner ubehaget ved det ukjende som ligg under orda"
ODD W. SURÉN, DAG OG TID
«I sum dreier de tolv historiene seg ofte om ordknappe, godt voksne, ofte unnvikende menn, som dyrker tilbaketrekningens kunst, både i nære og fjerne relasjoner. Askildsen våger å fokusere på smertepunktene i våre liv.»
SILJE STAVRUM NOREVIK, BERGENS TIDENDE, Årets beste bøker 2015
"Ny novellesamling fra Kjell Askildsen er en litterær begivenhet ... Som tilføyelse til et vesentlig forfatterskap, er Vennskapets pris en litterær gave ... Det er setninger, passasjer, replikker og komplette noveller i den vesle boka som gjør at Torleiv Grue og Terje Holtet Larsen fortjener ros for å ha overbevist Askildsen om at disse novellene fortjener utgivelse. For det gjør de"
TERJE EIDSVÅG, ADRESSEAVISEN
"Igjen lever forfatteren opp til sin egen definisjon av sjangeren: 'Novellen er som kammermusikk. Man bruker få instrumenter, få personer, få stemmer'. Det gjelder å fortette handlingen, søke presisjon i uttrykket, åpne for vage antydninger og en hemingwaysk undertekst av usagt, ofte mens mollakkorder klinger med under glattskurte, komprimerte setninger som sikter mot å avdekke smertepunktene i våre liv"
STEINAR SIVERTSEN, STAVANGER AFTENBLAD
"Det avstengte mennesket er en karakteristikk som passer mange av Kjell Askildens karakterer. Avstanden til andre er tatt helt ut i novellen 'Det røde huset' der distanse markeres med kontinuerlig bruk av 'man'. Man undres. Man stirrer. Det er elegant gjort, og så monotont at hele novellen nesten blir en abstraksjon. Men altså ikke verre enn at den etterlater en påtakelig følelse av uro og ensomhet"
GURI HJULSTAD, TRØNDER-AVISA
"hver novelle handler litt om oss alle sammen. På ulike måter. Og vi påvirkes av Askildsens korte noveller slik menneskene i tekstene påvirkes av hverandre"
ANDERS HOLSTAD LILLENG, DEMOKRATEN
"Selv om novellene er dystre og alvorlige, skriver Askildsen med velkjent humor. Dialogene og handlingen er både tragisk og morsomt på samme tid, og et kjærkomment gjensyn for både nye og gamle lesere. Selv om novellene i samlinga ikke er ment å høre sammen, men tvert imot er resultatet av sporadisk arbeid de siste årene, binder de tematiske likhetene tekstene sammen. Flere av novellene holder samme nivå som tidligere, og Vennskapets pris er et godt supplement til et av etterkrigstidens mest imponerende norske forfatterskap"
REIDAR SCHEI JESSEN, UNIVERSITAS
«En modig sorti fra novellenes grand old man ... Gjennom små korte avsnitt får Askildsen ved hjelp av sitt fortettede språk frem en dobbelthet som kjennetegner vår eksistens. Novellefigurene hans kan nettopp være både empatiske, hatefulle og avskyelige samtidig. Askildsen viser hvordan disse mangefasetterte følelsene eksisterer samtidig og kjemper mot hverandre. Det blir for enkelt å si at han er en stor stilist; han er samtidig også en stor menneskekjenner.»
SILJE STAVRUM NOREVIK, BERGENS TIDENDE
Det er en begivenhet når Kjell Askildsen nå utgir en ny novellesamling, nitten år etter hans forrige bok, den mesterlige Hundene i Tessaloniki.

Kjell Askildsens syvende novellesamling består av tolv noveller, de fleste skrevet i årene 1998-2004. Forfatteren forfølger sine motiver i en rekke nye variasjoner, og novellene er preget av skarpe sansninger og stor klarhet. Kjell Askildsen gir som ingen andre språk til den indre uroen og det uforløste i møter mellom mennesker. Personene i disse novellene beveger seg ofte innenfor fastlagte mønstre, som betraktere eller under oppsikt av andre, fanget i uutholdelige eller uavklarte situasjoner, uløste samtaler og øyeblikk av plutselig innsikt, stillhet eller konfrontasjon. I "Vennskapets pris" møter vi den sterkt fortettede skrivemåten og språklige følsomheten som kjennetegner Kjell Askildsens noveller - en intens og lysende prosakunst.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2015
ISBN 9788249516063
Innbinding Ebok
Tittel Vennskapets pris
Bokgruppe 852
I salg 26.10.2015
Emne Noveller Skjønnlitteratur
Kjell Askildsen

Kjell Askildsen

Kjell Askildsen (f. 1929) regnes som en av de største prosaforfattere i norsk etterkrigslitteratur. Han debuterte med novellesamlingen Heretter følger jeg deg helt hjem i 1953. Askildsen har fått Kritikerprisen to ganger, for novellesamlingene Thomas F's siste nedtegnelse til almenheten (1983) og Et stort øde landskap (1991). I 2009 ble Askildsen tildelt Svenska Akademiens nordiske pris. Han har også blitt tildelt blant annet Aschehougprisen, Doblougprisen og Brages hederspris. Sommeren 2006 kåret Dagbladet novellesamlingen Thomas F's siste nedtegnelser til almenheten til den beste norske boken utgitt de siste 25 årene. I 2011 mottok Askildsens Aase Byes legat. Kjell Askildsens bøker er oversatt til over 30 språk.

Last ned Geir Berdahls etterord om Kjell Askildsen her.

 

Litterære priser:

2011 Aase Byes legat
2010 Sørlandets litteraturpris hederspris
2009 Svenska Akademiens nordiske pris
2004 Det norske akademis pris til minne om Thorleif Dahl
1997 Oktoberprisen
1996 Brages hederpris
1995 Doblougprisen
1991 Aschehougprisen
1991 Kritikerprisen
1987 Riksmålsprisen
1983 Kritikerprisen
1969 Mads Wiel Nygaards legat

 

Utgitt på Oktober:

2019 Et deilig sted (Noveller)
2015 Vennskapets pris (Noveller)
2014 Askildsens beste (Noveller)
2005 Alt som før (Noveller)
1999 Samlede noveller 
1996 Hundene i Tessaloniki (Noveller)
1995 Skrift (Antologi)
1994 Alt som før. Kjell Askildsen i utvalg 
1991 Et stort øde landskap (Noveller)
1987 En plutselig frigjørende tanke (Noveller)
1983 Thomas F's siste nedtegnelse til almenheten (Noveller)
1982 Ingenting for ingenting (Noveller)
1976 Hverdag (Roman)
1974 Kjære, kjære Oluf (Roman)
1969 Omgivelser (Roman)
1966 Kulisser (Noveller)
1957 Davids bror (Roman)
1955 Herr Leonard Leonard (Roman)
1953 Heretter følger jeg deg helt hjem (Noveller)
Les mer

Nyheter

Kjell Askildsens noveller til Penguins Modern Classics-serie

Kjell Askildsen har de siste ti årene fått mange nye lesere utenfor Norge. Nå skal et utvalg av novellene hans utkomme på legendariske Penguin Modern Classics.
Les mer

Kjell Askildsen er død

Kjell Askildsen døde torsdag kveld, 23.9.2021, fredfullt med sin kone ved sin side.
Les mer