Karl Ove Knausgård utgir ny roman

 

 

 

Karl Ove Knausgård utgir ny roman

 

Det er nå klart at Karl Ove Knausgård utgir ny roman høsten 2020. Boken har fått tittelen Morgenstjernen og lanseres 18. september. Morgenstjernen er Karl Ove Knausgårds første roman siden Min kamp ble avsluttet i 2011 og den lille romanen Om våren i 2016.

 


Det er en stor internasjonal begivenhet at Knausgård nå utgir ny roman. Hans amerikanske agentur The Wylie Agency kan melde at boken allerede er forhåndsolgt til 13 land.

Morgenstjernen veksler mellom mange karakterer, og skiller seg ut fra Knausgårds øvrige romaner. På spørsmål om hvorfor den ble skrevet på denne måten, svarer han:

- Jeg har jo tidligere skrevet om verden slik den ser ut for ett enkelt menneske, og forsøkt å utforske noe av den kompleksiteten som finnes der - tanken var at virkeligheten er slik hver og en av oss ser og opplever den. Denne gangen ville jeg forsøke å la mange slike ulike virkelighetsoppfatninger møtes, flere mennesker som opplever det samme, men forstår det forskjellig. Hvor befinner sannheten seg da? Det er enkle greier: alle har vel kranglet med noen om noe, og kjent på følelsen av at det er umulig å overbevise den andre om at du har rett, selv om du har det - mens den andre da sitter med akkurat samme følelse. Det er også komplisert: virkeligheten for en som tror på Gud er en helt annen enn en som ikke tror på Gud. I denne romanen har jeg forsøkt - men selvfølgelig ikke klart - å spille ut ulike virkelighetsforståelser mot hverandre, fra kjøkkenet til kirka og tilbake igjen.

«Dette er en roman om hva som skjer når de mørke kreftene i verden settes fri», heter det i teksten om boka. På spørsmål om hva slags fascinasjoner og interesser som har drevet ham til å skrive denne romanen, svarer Knausgård følgende:


- Alle mine fascinasjoner! Det er så mange karakterer at det har vært nok av ting å interessere seg for. Men i bunnen bare en: hvordan har det seg at vi selv om vi en og en vil det gode, i fellesskap gjør det onde? Det er nok å tenke på utryddelsen av dyrearter eller ødeleggelsen av miljøet.


Om Morgenstjernen:

Det er en helt vanlig kveld i august. Litteraturprofessoren Arne og kunstneren Tove er sammen med sine barn på feriestedet på Sørlandet. Deres venn, dagdriveren Egil, befinner seg på en hytte i nærheten. Presten Kathrine er på vei hjem fra et seminar, journalisten Jostein er ute på byen, kona hans Turid som er hjelpepleier har nattevakt. Over dem alle dukker det plutselig opp en enorm stjerne på himmelen. Ingen, selv ikke astronomene, vet sikkert hva slags fenomen det er. Er det en stjerne som brenner ut? Hvorfor har da ingen sett den før? Eller er det en helt ny stjerne?  Langsomt legger nyhetens interesse seg, og livet går videre, men ikke helt som  før, for uvanlige fenomener begynner å inntreffe i utkanten av menneskenes tilværelse. Alle de forskjellige personene som romanen følger disse dagene i august, forstår det som hender ulikt, og alle bakser med problemer i sine egne liv.

 

Morgenstjernen er en roman om det vi ikke forstår, om det store dramaet sett gjennom det lille livets begrensede linse.  Men først og fremst er det en roman om hva som skjer når de mørke kreftene i verden settes fri.

 

Relevante utgivelser