Sarah Smith Ogunbona

Sarah Smith Ogunbona

Sarah Smith Ogunbona (f. 1989) er født og oppvokst i Oslo. Hun har studert ved Forfatterstudiet i Bø og ved Litterär gestaltning i Gøteborg. Globus er hennes første bok.

Flere forfatterportretter