Hans Petter Blad

Hans Petter Blad

Hans Petter Blad (f. 1962) har tidligere skrevet romanene I skyggen av små menn midt på dagen (2002), De nysgjerrige (2005), Det oseaniske (2009), Å leve biografisk (2015), Kart over ømhetens rike (2017) og Paris-kontorene (2019), samt diktsamlingene Biblioteket (2008), Marmor (2010), Museum (2014), Clair-Obscur (2016) og Reisen (2017), sammen med billedkunstneren Gunvor Nervold Antonsen.