Hans Petter Blad

Hans Petter Blad

Hans Petter Blad (f. 1962) har tidligere skrevet romanene I skyggen av små menn midt på dagen(2002), De nysgjerrige (2005), Det oseaniske(2009),
Å leve biografisk (2015) og Kart over ømhetens rike(2017), samt diktsamlingene Biblioteket (2008), Marmor (2010), Museum (2014), Clair-Obscur (2016) og Reisen (2017), sammen med billedkunstneren Gunvor Nervold Antonsen.