UKAS KLASSIKER

Macbeth

William Shakespeare

 

Så gøym elden, stjernehær,
la ikkje lys sjå djupt og svart begjær

 

 

 

Kjøp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKAS KLASSIKER

Macbeth

William Shakespeare

 

Så gøym elden, stjernehær,
la ikkje lys sjå djupt og svart begjær

Tre hekser spår at den skotske generalen Macbeth skal bli konge av Skottland. Drevet av ambisjon, og sin kone, gjør Macbeth alt han kan, og rydder alle fiender av veien for å oppfylle profetien. Men når Macbeth endelig sitter på tronen finner han bare angst og fortvilelse, både for han og kona. Macbeth viser hvordan makt og politisk ambisjon kan forpeste og ødelegge et liv, og bli et blodbad.  

Gjendiktet av Edvard Hoem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om William Shakespeare

Tidenes største dramatiker, William Shakespeare (1564–1616), ble født i Stratford-upon-Avon og var en av «The Lord Chamberlain's Men», som i 1599 bygde sitt eget teater, The Globe. Fram til 1603 opptrådte Shakespeare som skuespiller i egne og andres stykker. Han skrev rundt 40 skuespill, og er også kjent for sine sonetter.

Tidenes største dramatiker, William Shakespeare (1564–1616), ble født i Stratford-upon-Avon og var en av «The Lord Chamberlain's Men», som i 1599 bygde sitt eget teater, The Globe. Fram til 1603 opptrådte Shakespeare som skuespiller i egne og andres stykker. Han skrev rundt 40 skuespill, og er også kjent for sine sonetter.