Infinitivsmerke

hjelpebok for fysikkundervisning

Velg format

kr 199
På lager
ISBN
9788249513819
"et poetisk prosjekt som har alle forutsetninger for å vare livet ut ... Lett og uanstrengt utforsker og belyser han store og sentrale livsspørsmål og varierer diktene fint mellom kortprosa, lengre strofeinndelte dikt og kortere dikt preget av aforismer og lek med begreper og ord. Men Indreeide leker aldri for lekens egen skyld. Hos ham står det mer på spill ... en tankevekkende og bredt anlagt samling som gir leseren mye å tygge på"
ARNE HUGO STØLAN, VG
«Indreeide våger en type diktning det finnes altfor lite av på norsk … Med Infinitivsmerke har Erling Indreeide dyrket frem en sjeldenhet på norsk grunn, en naturfilosofisk poesi som hverken frykter høyder eller fall … I barokken og romantikken var det filosofiske diktet vanlig, blant mennesker som faktisk var nysgjerrige på hvem de var og hvor de kom fra. Og du da, fått en ny melding på Face? Den sier: 'Logg av og sett deg i solveggen med Erling Indreeide'."
CORNELIUS JAKHELLN, MORGENBLADET
«Erling Indreeide går sin eigen veg og følgjer tanken til ende … Slik poesi er ikkje vanleg her til lands. Indreeide har gjort den til sitt varemerke … Eit stort spenn og tankemessig imponerande, men blir det gode dikt? … Utan tvil strekkjer Indreeide lyrikkforma … Refleksjonane er intellektuelt utfordrande, alltid tankevekkande ... Ein kompromisslaus, konsistent og annleis poesi som ikkje er til å rokke … Det liknar ein dom over eit godt liv.»
TORE ELIAS HOEL, DAG OG TID
Denne samlinga undersøker tid og gjenstandar, natur og teknologi som filosofiske kategoriar. Indreeide viser kva for ein eineståande språkleg posisjon ein kan tillegge det resiproke pronomenet "
"kvarandre"
", ettersom det ikkje viser til noko utanfor seg sjølv. I denne analysen tek Indreeide føre seg sjølve det apparatet av fenomen vi eksisterer innanfor, og set ulike tankesystem opp mot kvarandre for å vise samanhengane mellom dei på nytt, gjennom ein leik med ord som på logisk vis endar opp i nye og velfunderte versjonar av dei store spørsmåla for menneskelivet på jorda.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2014
ISBN 9788249513819
Innbinding Ebok
Tittel Infinitivsmerke
Bokgruppe 852
I salg 30.04.2014
Design Exil Design
Emne Lyrikk Skjønnlitteratur
Erling Indreeide

Erling Indreeide

Erling Indreeide (f. 1945) debuterte med diktsamlinga Trakter i 1972 og har sidan gjeve ut seks diktsamlingar, eit musikkdrama, ei gjendikting, barneboka EPLEkosMOS, samt Reiser seg og går (1993) og Tann for auge (2001) med genrenemninga «soger». I 2003 kom essayet Utdrag frå MISTRU DEN SOM IKKJE ER NOSTALGISK! med merknader, som han fekk Melsomprisen for. I 2006 gav han ut den kritikarroste diktsamlinga Langrenn, og i dei seinare åra har han gjeve ut samlingane Vi er presens (2012) og Infinitivsmerke (2014). Den siste boka hans, Det er naturleg å vere menneske, har sjangernemninga funderingar og ferdaminne.

 

Litterære priser:

2004 Melsomprisen

 

Utgitt på Oktober:

2024 Det er naturleg å vere menneske (Dikt)
2014 Infinitivsmerke (Dikt)
2012 Vi er presens (Dikt)
2003 Utdrag frå MISTRU DEN SOM IKKJE ER NOSTALGISK med merknader (Essay)
2001 Tann for auge og andre reiser (Dikt)
Les mer