Frykt og beven

dialektisk lyrikk

Velg format

kr 299
Kommer for salg
10.10.2011
ISBN
9788249508044

Søren Kierkegaards skrift Frygt og Bæven kom i handelen 16. oktober 1843, samtidig med skriftet Gjentagelsen og bare tre kvart år etter Enten–Eller. Vi befinner oss altså i en av Kierkegaards mest produktive livsfaser. Forfatteren er nå 30 år.

Skriftets hovedperson er Abraham, troens fader, og temaet er Abrahams vilje til å ofre sin elskede sønn, Isak, til Gud, på Guds befaling, som tegn på sin lydighet. Skriftet er et forsøk på å besvare spørsmålet om troens beskaffenhet og dens forhold til andre ytringer av det menneskelige.

Kierkegaard arbeider her, som i så mange andre verker, med en psevdonym forfatter, Johannes de silentio, som karakteriserer seg selv som en som ikke har troen, men som likevel forstår hva tro er. Han forklarer troens paradoks ved å menneskeliggjøre fortellingen om Abraham, ved å levendegjøre – med litterær mesterhånd – den nød og angst Abraham må ha opplevd fra det tidspunkt Herrens befaling nådde ham, til han trakk kniven for å slakte sin Isak, den høyt elskede og lenge etterlengtede.

Spørsmålet som gjentas og gjentas og hele tiden forsøkes besvart, er: Hvorfor er Abraham ikke bare å betrakte som en person som er fast bestemt på å gjøre seg til morder? Han kan ikke, som den tragiske helt, påberope seg at han er beredt til å ofre sin sønn for det almene vel, for det er intet alment vel å få øye på. – Forfatteren konkluderer gjentatte ganger med at dersom det ikke er slik at den enkelte ved troen opphøyer seg over det etiske og det almene, er Abraham fortapt, bare som en gemen morder å betrakte. Om denne opphøyelse av den enkelte over det almene, kan man imidlertid ikke tale, fordi talen, språket, er i det almene.

Nærmere kjernen i Kierkegaards filosofi kommer man kanskje ikke.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2011
ISBN 9788249508044
Innbinding Innbundet
Tittel Frykt og beven
Bokgruppe 321
Oversetter Knut Johansen
I salg 10.10.2011
Emne Faglitteratur Filosofi

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard (1813–55) var dansk filosof og forfatter. Han avla den teologiske embetseksamen i 1840 og ble magister i filosofi i 1841. Hans studietid var preget av religiøse anfektelser, et utsvevende liv i det københavnske åndsliv og personlige kriser som utløste en voldsomt produktiv periode hvor han utga en rekke bøker. Hans private forholder resulterte imidlertid i allmennmenneskelige problemstillinger. Han utga flesteparten av sine filosofiske skrifter under pseudonym.

Det filosofiske og religiøse forfatterskapet omfattet ca. 40 titler. Blant hans mest kjente verker er Enten – Eller (1843), Frygt og Bæven (1843), Begrebet Angest (1844), Philosophiske smuler (1844) og Kjerlighedens Gjerninger (1847). Han fikk etter hvert en stadig mer radikal kristendomsforståelse, og dette kulminerte i et rabiat angrep på statskirken i 1854–55 med skriftserien Øieblikket (1–10). Kierkegaard etterlot seg også over 7500 sider med dagbøker og journaler.

Han fikk stor betydning i Norden, og etter hvert i hele verden, særlig blant de eksistensialistiske filosofene på 1800-tallet. Begrebet Angest fikk stor innflytelse på Martin Heidegger og den eksistensialistiske filosofi. Boka ble også et referanseverk for betydelige deler av det 20. århundres teologi og litteratur, og har avstedkommet en egen retning innenfor moderne psykologi, nemlig eksistenspsykologien.

 

Utgitt på Oktober:

2022 Stadier på livets vei
2016 Sykdommen til døden 
2014 begrepet angst
2014 Enten - eller, del I
2014 Enten - eller, del II
2011 Frykt og beven
Les mer