Enten - eller

annen del
Annen tilknytning:

Velg format

kr 269
På lager
ISBN
9788249513970

Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudonymen Victor Eremitas navn og utgjør innledningen til Kierkegaards filosofiske forfatterskap.

De to delene av Enten – Eller har hver sin fortellerstemme, hver med diametralt motsatte livsanskuelser. I Første del er det Estetikeren A som fører ordet med sine velskrevne, sjarmerende og delvis sjokkerende tekster. I Annen del blir han imøtegått av Etikeren B i to lange, personlige og konfronterende brev. Det er assessor Wilhelm som skriver, og han presenterer seg først og fremst som ektemann, det sentrale i hans livsgrunnlag. Der Estetikeren A dyrker øyeblikket og friheten, fremhever Etikeren B karakterstyrke og forpliktelse. Han ser Estetikerens jakt på stadig ny nytelse som uttrykk for manglende mot og en frykt for å velge. Estetikeren risikerer, ifølge Etikeren, at alle erfaringer blir hendelser uten mening som forsterker den underliggende fortvilelsen: «Den som ikke vil kjempe med virkeligheten, han får fantomene å stride med.»

Enten – Eller ble en umiddelbar suksess i samtiden, og det var særlig Estetikerens livsanskuelse som ble omfavnet av et ungt publikum. Senere har Etikerens perspektiv blitt like heftig forsvart av leserne.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2014
ISBN 9788249513970
Innbinding Pocket
Tittel Enten - eller
Bokgruppe 503
Oversetter Knut Johansen
I salg 15.12.2014
Emne Kritisk filosofi Faglitteratur

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard (1813–55) var dansk filosof og forfatter. Han avla den teologiske embetseksamen i 1840 og ble magister i filosofi i 1841. Hans studietid var preget av religiøse anfektelser, et utsvevende liv i det københavnske åndsliv og personlige kriser som utløste en voldsomt produktiv periode hvor han utga en rekke bøker. Hans private forholder resulterte imidlertid i allmennmenneskelige problemstillinger. Han utga flesteparten av sine filosofiske skrifter under pseudonym.

Det filosofiske og religiøse forfatterskapet omfattet ca. 40 titler. Blant hans mest kjente verker er Enten – Eller (1843), Frygt og Bæven (1843), Begrebet Angest (1844), Philosophiske smuler (1844) og Kjerlighedens Gjerninger (1847). Han fikk etter hvert en stadig mer radikal kristendomsforståelse, og dette kulminerte i et rabiat angrep på statskirken i 1854–55 med skriftserien Øieblikket (1–10). Kierkegaard etterlot seg også over 7500 sider med dagbøker og journaler.

Han fikk stor betydning i Norden, og etter hvert i hele verden, særlig blant de eksistensialistiske filosofene på 1800-tallet. Begrebet Angest fikk stor innflytelse på Martin Heidegger og den eksistensialistiske filosofi. Boka ble også et referanseverk for betydelige deler av det 20. århundres teologi og litteratur, og har avstedkommet en egen retning innenfor moderne psykologi, nemlig eksistenspsykologien.

 

Utgitt på Oktober:

2022 Stadier på livets vei
2016 Sykdommen til døden 
2014 begrepet angst
2014 Enten - eller, del I
2014 Enten - eller, del II
2011 Frykt og beven
Les mer