Roy Normann
Roy Normann
Foto: Finn Ståle Felberg

Roy Normann

Roy Normann (f. 1973) er fra Hommelvik, og bor nå i Oslo. Reseptor er hans første bok.