Moez Surani

Moez Surani

Moez Surani, født 1979, er en kanadisk forfatter, bosatt i Toronto. Han har tidligere utgitt diktbøkene Reticent Bodies (2009), Floating Life (2012) og Operations (2016). Er elvene i diktene dine virkelige (Are the Rivers in Your Poems Real) er hans fjerde diktsamling og utgis på norsk i Knut Johansens gjendiktning.