Maria Navarro Skarangers roman Emily forever i nye opplag

 

 

 

Maria Navarro Skarangers roman Emily forever i nye opplag

 

 

Maria Navarro Skarangers Emily forever utkom i september til strålende kritikker. Romanen ble kort tid etter lanseringen trykket i nytt opplag, nå trykkes et tredje opplag på 2000 eksemplarer. Samlet opplag er så langt på 6000 eksemplarer.

Publisert 24.11.21


Anmelderne om Emily forever

 

"Sterk og skarphugd roman … Du har kanskje lest Lucy Berlins noveller med noe tilsvarende grunntematikk, men du har neppe lest noe som virkelig ligner på Emily forever … Dette er ikke blant de tykkeste romanene, men vil trolig likevel ende blant denne bokhøstens mest ruvende"

OLE JACOB HOEL, ADRESSEAVISEN

 

"Skaranger skriver inderlig vakkert om en retningsløs tilværelse som tilsynelatende er genetisk betinget … Skarangers varme språk og inderlige sympati med Emily lyser gjennom hele romanen"

 INGER BENTZRUD, DAGBLADET

 

"Maria Navarro Skaranger skriver med kløkt og hjerte om hvemsomhelstene i samfunnet i en fulltreffer av en roman … dette er hennes klart beste – så langt … Skaranger er et lysende litterært talent … Elegant!"
ELLEN SOFIE LAURITZEN, DAGENS NÆRINGSLIV

"Skarangers tredje roman treffer blink. Emily forever er en roman om en ung sjel i en skremmende situasjon, skrevet med integritet og særegenhet … Skaranger utmaler unge eksistenser i vakre/stygge Oslo Øst-landskap med særegne litterære strøk, med en letthet og autentisitet som imponerer. La oss ikke glemme Emily. La oss lagre henne forever"

SHANA FEVANG MATHAI, NRK BOK

 

"Med litterær autoritet og subtile hint til forfattarar verdt å strekke seg mot, lukkast Maira Navarro Skaranger i å skrive ein tett og kort roman rik på tema og motiv og med utprega språklege og estetiske kvalitetar. Slik plasserer ho seg freidig og verdig blant dei verkeleg gode"

MARGUNN VIKINGSTAD, MORGENBLADET

 

"’Dette er en fantastisk bok’, tenkte jeg da jeg var ferdig med Maria Navarro Skarangers nye roman Emily forever … det er skrevet så intuitivt og vakkert! … Her gir Skaranger en fantastisk beskrivelse av hvordan klasseforakt ofte uttrykkes i Norge ... Klasseanalysen overskygger imidlertid ikke det allmennmenneskelige aspektet i romanen"

INGEBORG MISJE BERGEM, VÅRT LAND

"en formfullendt og tankevekkende roman som behandler sitt stoff med ektefølt humanisme, samt en imponerende litterær finfølelse"

LEIF BULL, BLA 9/2021

 

"Forfatterskapet sprer en underlig, fin energi … Skaranger skaper stor bevegelighet i teksten … Familiens historie og klassetilhørighet vises på ulike måter … godt tenkt, godt skrevet"

TOM EGIL HVERVEN, KLASSEKAMPEN

 

Mer om Emily forever: https://oktober.no/emily-forever

Maria Navarro Skaranger er født i 1994 og er fra Oslo. Debutromanen hennes, Alle utlendinger har lukka gardiner, ble nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris 2015. I 2018 utkom den kritikerroste romanen Bok om sorg (Fortellingen om Nils i skogen). For denne ble Skaranger tildelt Osloprisen 2018 og EUs litteraturpris 2020. Hun fikk også Bjørnsonstipendet i 2019. Emily forever er Skarangers tredje roman.