Hanne Ørstavik tildelt Gyldendalprisen 2024

 

 

 

Hanne Ørstavik tildelt Gyldendalprisen 2024

 

 

 

Hanne Ørstavik ble i dag tildelt Gyldendalprisen 2024 for sitt forfatterskap. Ørstavik berømmes av juryen for «et unikt trettigårig litterært arbeid».

Publisert 18.04.24


Gyldendalprisen er en fri forlagspris på 500.000 kroner som deles ut til forfatterskap uavhengig av forlagstilknytning. Den tildeles forfattere som har «særlig betydelige forfatterskap, og dette forfatterskapet skal være aktualisert av en bok som tilfører forfatterskapet profil». 

Juryen pekte på Hanne Ørstaviks roman seneste bli hos meg som avgjørende for valget av prisvinner: 

Da vi kom til årets vinner, skjedde det noe med stemningen i rommet …. Boken med tre små ord i tittelen, med liten forbokstav, hadde nådd frem til samtlige. Vi var alle tydelig grepet av de akutte spørsmålene teksten stilte. De eksistensielle spørsmålene, som ingen som lever her og nå, kan unndra seg …. Vi lesere trer inn i et litterært språk som er innstilt på erkjennelse. Ja, som er utforskende, og som derfor appellerer til det utforskende i oss … Og hele tiden kommer de, disse lysende setningene som det er så vanskelig å verge seg mot. Den uavklarte redselen fra tidligere romaner finner en foreløpig avklaring i en ny erkjennelse i fjorårets roman. «Det er som med Ibsens Brand. Du kan bare ikke forholde deg likegyldig til henne», skrev Frode Helmich Pedersen i en av de mange debattartiklene som nå kommer nærmest naturlig etter hver eneste utgivelse. Denne nærheten mellom forfatter og leser som antydes her, kommer som resultat av et unikt trettiårig litterært arbeid, som på ingen måte er avsluttet. Snarere er det grunn til å håpe på at det vi er vitner til her i dag, er en ny begynnelse.


Juryen har bestått av Kaja Schjerven Mollerin, Ingrid Nielsen, Aage Borchgrevink, Bernhard Ellefsen og Knut Hoem. Gyldendalprisen deles ut annethvert år og ble sist delt ut til Espen Søbye i 2022. 

Hanne Ørstavik (f. 1969) er en av vår tids mest markante og særpregete forfattere. Hun debuterte i 1994. bli hos meg er hennes sekstende roman. Ørstavik er belønnet med de fleste store norske litterære priser, og bøkene hennes er oversatt til over 30 språk.