Espen Søbye tildelt Gyldendalprisen 2022 

 

 

 

Espen Søbye tildelt Gyldendalprisen 2022

 

 

 

Espen Søbye ble i ettermiddag tildelt Gyldendalprisen 2022 for sitt forfatterskap. Det er første gang prisen går til en sakprosaforfatter. Søbyes forfatterskap fremheves som «konsentrert og nyskapende» av legatstyrets leder Geir Mork.

 

 

Publisert 7. april 2022

Espen Søbye

Foto:  Finn Ståle Felberg


Gyldendalprisen er en fri forlagspris på 500.000 kroner som deles ut til forfatterskap uavhengig av forlagstilknytning. Den tildeles forfattere som har «særlig betydelige forfatterskap». Legatstyret består av Bernhard Ellefsen, Knut Hoem, Kaja Schjerven Mollerin og Tonje Vold og ledes av Geir Mork. Prisen ble sist delt ut til Øyvind Berg i 2019.

Fra pristalen ved Geir Mork:

 

«For første gang skal Gyldendalprisen gå til et eminent sakprosaforfatterskap. Dette forfatterskapet begynte i bokform i 1992 og har vært i rivende utvikling gjennom 30 år … I en berømt og beryktet aforisme 100 år før hevdet Friedrich Nietzsche at ‘sannheten var en bevegelig hær av metaforer og metonymier’. En mulig følge av dette kunne være: Vi er utlevert til det narrative, la oss da for pokker fortelle best mulig. Espen Søbyes forfatterskap står i motsetning til en slik posisjon. Han bruker gjennomtenkt det narrative i sine bøker, og undersøker dette samtidig kritisk og viser også de feilslutningene, villfarelsene, ja, usannhetene dette kan lede til. Espen Søbye er utdannet filosof. Hans stringente og klare prosa bærer preg av dette, men uten å forfalle til den begrepsgymnastikk andre filosofer kan henfalle til … Der Espen Søbye som person i sin omgang med andre virker vennlig, ja, nesten forsiktig, er han som skribent uredd og ofte kontant undersøkende. Dette ytringsmotet er viktig … Den store verdien ligger i hvordan han med sin metode resonnerer … Søbyes forfatterskap har pågått i 30 år. Det pågår fortsatt. Og det er i permanent utvikling. Vi ser fram til fortsettelsen». 

Espen Søbye (f. 1954) er mag.art. i filosofi fra 1982 og har arbeidet i Statistisk sentralbyrå, med avbrudd, fra 1985. Han debuterte i 1992 med Ingen vei hjem. Arthur Omre, en biografi og har siden utgitt biografier og sakprosabøker, blant annet Kathe, alltid vært i Norge (2003) og Folkemengdens bevegelse. Norges befolkning 1735–2014. En tabellstudie, som Statistisk sentralbyrås markering av 200-årsjubileet for Grunnloven. Espen Søbye er kåret til Årets litteraturkritiker og har mottatt Olav Dalgards kritikarpris for sin sakprosakritikk.

 

For pressefoto og utfyllende informasjon om Espen Søbyes forfatterskap: 

https://oktober.no/Espen_Sobye