Boka om Ways of Seeing nominert til Kritikerprisen 2022

 

 

Boka om Ways of Seeing nominert til Kritikerprisen 2022

 

 

 

Nominasjonene til litteraturkritikerprisene 2022 ble i dag offentliggjort av Norsk kritikerlag. I kategorien beste sakprosabok for voksne er Vi skulle si storm. Boka om Ways of Seeing (red. Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban) en av fire nominerte bøker.

Publisert 2. februar 2023


Juryens begrunnelse: 

 

«Hvordan kan det ha seg slik at et moderne teaterstykke i et demokratisk land kunne føre til at enjustisminister måtte gå av, og at den offentlige diskursen sprang med lukkede øyne og med hevedestemmer om et stykke det ikke hadde sett? Jeg skulle si storm. Boka om Ways of Seeing samlertrådene og gir offentligheten anledning til å svare på overnevnte spørsmål.
        På over fire hundre sider inviteres leseren tilbake i tid, for å forstå hvordan tre kunstnere; enteaterregissør, en billedkunstner og en scenekunstner, kom sammen i kunsten og aktivismen for åstille eksistensielle og brennaktuelle spørsmål som: Hvem ser og overvåker, og hvem er det som blir overvåket og vurdert? Hvem får lov til å sette hverdagslige og politiske premisser som avgjør andres liv?
       Gjennom essayer og artikler, intervjuer, bilder, reportasjer, dikt og dramatikk, inviterer boken til en bredere, mer humanistisk orientert samtale omkring kunst, aktivisme, kroppslig og mentalsårbarhet og trygghet, og hva det vil si å leve i Norge i dag.»

 

Sakprosajuryen har bestått av Sumaya Jirde Ali, Knut Hoem og Alf Kjetil Igland. Prisen blir delt ut 2. mars.

 

Les mer om nominasjonene her: https://kritikerlaget.no/saker/nominasjoner-til-litteraturkritikerprisene-2022

 

Kritikerne om Jeg skulle si storm. Boka om Ways of Seeing:

 

"Treng vi ei bok om dette no, fleire år etter? Eg var sjølv i tvil, men svaret mitt etter å ha lese gjennom den drygt 400 sider lange boka er eit rungande ja … Det som gjer sterkast inntrykk i boka, er dokumentasjonen av korleis stykket vart tolka og fordømt av folk som ikkje hadde sett det … som boka viser, kom faktafeil inn i den store kverna frå første stund … Kritikken rammar også meg sjølv, som såg med eigne auge at medieversjonen av ‘Ways of Seeing’ var heilt ute av proporsjonar, utan å melde frå verken i kommentarfelt eller andre stader. Det mest provoserande i stykket er nemleg ikkje husfasadane, men korleis Benammar og Baban får fram erfaringar av kor utsett ein kan kjenne seg også i eit trygt land som Noreg … Bør bli pensum"

MARTA NORHEIM, NRK BOK

 

"Jeg skulle si storm er et lite stykke norsk medie- og teaterhistorie – for ikke å nevne politisk historie … Resultatet er et nyansert dokument over hendelsesforløpet … Boken fungerer som et oppslagsverk eller samleverk for både de nysgjerrige, de som trenger en oppfriskning og de som ønsker å dykke dypere i materien"

REGINE STOKSTAD, DAGENS NÆRINGSLIV

 

"Jeg skulle si storm. Boka om Ways of Seeing gir en tiltrengt oppfriskning av hukommelsen. Den viser dramaet som utspilte seg rundt menneskene som lagde dette teaterstykket, noe det har stått lite om i mediene. Slik fungerer boken nærmest som et korrektiv til historieskrivingen … en viktig dokumentasjon av hvordan angrep på den kunstneriske friheten kan ta form. På hvor tilslørt diskriminering kan virke, og hvor lett det er å forvrenge virkeligheten når makta rår"

KJERSTI JUUL, VÅRT LAND

 

"’Ways of Seeing’ utløste politiske etterspill og diskusjoner i en skala knapt noe annet stykke satt opp i Norge kan vise til. Her er omsider boken som samler de viktigste trådene … Det er en omfattende bok. Selv teksten til teaterstykket er det blitt plass til! Det var på høy tid at den ble tilgjengelig"

ESPEN STUELAND, NORSK SHAKESPEARE TIDSSKRIFT NR. 2-3 2022

 

"’Jeg skulle si storm’ kanskje på sitt beste der tekstene vender blikket enda lengre bort fra forestillingen, som for eksempel i Benammars samtaler med Ali Esbati og Khalid Salimi, sistnevnte med frydefulle digresjoner hvor John Berger er et omdreiningspunkt. Andre høydepunkter er Jonas Eikas cut up-dikt av Bertheussens vitneforklaringer og Pia Maria Rolls avsluttende dagbokaktige tekst"

TOMINE SANDAL, VINDUET

 

Om Jeg skulle si storm. Boka om Ways of Seeing

 

"Ways of Seeing", som hadde premiere 21. november 2018 på Black Box teaters hovedscene, er etterkrigstidas mest omtalte teaterstykke. 

Hvordan kunne en teaterforestilling skapt av en liten gruppe eksperimentelle kunstnere utløse en justisministers avgang, refs fra statsministeren og toppolitikere som anklaget kunstnerne for å inspirere til terror? 

I denne boka er en rekke ulike aktører innen juss, kunst, internasjonal politikk og rettighetskamp invitert til å reflektere videre over denne spektakulære historiske hendelsen. Vi får en gjennomgang av hendelsesforløpet og refleksjoner over hva forestillingen faktisk iscenesatte. 

Manuset til forestillingen er også inkludert i boka, samt et utvalg artikler, kronikker, anmeldelser og poster i sosiale medier som sto på trykk i tida etter forestillingen.

 

Bidragsyterne til Jeg skulle si storm. Boka om Ways of Seeing er Hege Ulstein, Deise Faria Nunes, Asbjørn Grønstad, Lotte Konow Lund, Sverre Knudsen, Mohamed Abdi, Kai Strittmatter, Mette Hellenes, Paal Bjelke Andersen, Lillian Bikset, David Graeber, Ali Esbati, Andam Aziz, Natasha Marie Llorens, Khalid Salimi, Birgitte Sigmundstad, Jonas Eika og Ketil Lund.

 

KOMPANIET WAYS OF SEEING, ved Pia Maria Roll (f. 1970), Hanan Benammar (f. 1989) og Sara Baban (1978), er redaktører for boka.

Aktuelt
  1. Jeg skulle si storm
    Jeg skulle si storm
    Innbundet
    kr 449