Sebastian Haffner

Sebastian Haffner

Sebastian Haffner (1907–­1999) var tysk journalist og forfatter. Han emigrerte til England i 1938, hvor han ble medarbeider i ukeavisen The Observer. I 1954 vendte han tilbake til Tyskland, først som Observers korrespondent, senere arbeidet han for Die Welt og magasinet Stern. Haffner har utgitt en rekke bøker om historiske emner, blant andre Winston Churchill (1965), Die verratene Revolution (1969), Der Selbstmord des deutschen Reiches (1970), Preussen ohne Legende (1979), Historische Variationen (1985) og Von Bismarck zu Hitler (1987).