Ole Halvorsen

Ole Halvorsen

Ole Halvorsen (f. 1964, fra Drammen) debuterte med samlingen Tobakk i 1998 og utga diktsamlingen Bli kommune i 2000.