Jevhenija Bjelorusets

Jevhenija Bjelorusets

JEVIIENIJA OJELORUSETS (født l980) er fotograf, kunstner og forfatter. Hun bor vekselsvis i Kiyv og Berlin. Bjelorusets har engasjert seg i en rekke kulturelle og politiske initiativ, og fotografiene hennes har vært utstilt på Venezia-biennalen. Lykkefall (2018) er Bjelorusets debut som forfatter. Den vant den tyske HKW lnternational Literature Award i 2019, og utkommer i flere land, bl.a. USA og Storbritannia.