Stillhet og fortelling

essay

Velg format

kr 199
På lager
ISBN
9788249513284
"Kiøsteruds essay skaper et stort historisk overblikk, samtidig som hans konsekvente anliggende er ‘hin enkelte’. Enestående i bokheimen"
FREDDY FJELLHEIM, KLASSEKAMPEN Årets beste bøker 2013
"spenner en ambisiøs bue av erindring og refleksjon over et førti år langt forfatterliv"
ANE FARSETHÅS, MORGENBLADET
"en av få norske forfattere som fremdeles våger å tenke stort og formulere seg i et klassisk intellektuelt språk ... Her blander han poetikk og selvbiografi på en utsøkt måte, og som leser kommer man i kontakt med de dypt personlige opplevelsene av en særegen form for stillhet som Kiøsterud mener har formet hans skapertrang"
INGUNN ØKLAND, AFTENPOSTEN
"Kiøsterud skriver åndfullt om raseideologi, kunsten, folkemord, stillheten og det postmoderne menneskets jakt på identitet. Tekstene er en slags intellektuell og emosjonell selvangivelse, der han forteller hva som har formet ham. Men teksten er også et forsøk på å stille en diagnose på det moderne samfunnet ... Hans kritikk springer ut av et stort overblikk bakover, over historien, kunsten, religionen, dansen, kultusen, trangen til det hellige. Dette kunne blitt pompøst, men det bærer ... Det er interessant å se en av våre forfattere resonnere åpent om Gud og religion. Kiøsterud har et friskt blikk på troen som positiv kraft, og som outsider ser han klart"
ESKIL SKJELDAL, VÅRT LAND
"Etter Alf Larsen og Jens Bjørneboe er det ikkje mange som med slik finsleg patos og glødande intensitet handsamar dei store metafysiske og eksistensielle spørsmåla … Men i Stillhet og forteljing maktar Kiøsterud å gjere det på ein åndfull og overtydande måte … Kiøsterud har ei sterk forfattarrøyst, og det er eit like godt teikn som noko anna på at tida til poetokratiet ikkje er ute, endå tida har lide av likesæle altfor lenge"
KJETIL BERTHELSEN, DAG OG TID
"Stillhet og fortelling er et lærd vitneskrift i sju små kapitler. Det handler så visst om forfatterens arbeid med språk og tradisjon, herunder hans selvforståelse og sivilisasjonskritikk. Men det er bare på overflaten. På et dypere handlingsnivå peiler Kiøsterud inn det mennesker i en larmende verden mister: Stillhet har blitt mange fremmed ... Stillhet og fortelling er et merkverdig historiedikt som hvisker leserne avgjørende ord, mens vi opprørt bevitner menneskeskapte naturomveltninger"
FREDDY FJELLHEIM, KLASSEKAMPEN
"Boken er ikke tykk, men du verden hvor mye tankevirksomhet den setter i gang. Da jeg kom til siste punktum, avtalte jeg raskt med meg selv at jeg måtte lese den én gang til – ikke fordi jeg ikke hadde mottatt budskapet, men jeg ville utforske det ytterligere"
HELGE KJØNIKSEN, MOSS AVIS
"Jeg måtte lese boken en gang til. Gjennom selvbiografiske fragmenter, som løper parallelt med vår felles historie, skaper Erland et menneske for leseren. Med ord som bare han besitter. Og jeg tenkte; dette er ikke et essay i vanlig forstand, men en skisse til en dristigere fortelling. Hans egen"
HILDE DIESEN, DRAMMENS TIDENDE
Erland Kiøsterud har i hele forfatterskapet sitt forfulgt etiske og eksistensielle problemstillinger. I "Stillhet og fortelling" fortsetter han å reise grunnleggende spørsmål knyttet til betingelsene for det moderne mennesket. Han undersøker blant annet hva som skjer med mennesket når det ikke lenger finnes noe som er større enn samfunnet. Hva innebærer det å leve uten en forestilling om noe hellig? Kiøsterud skriver personlige essay som danner både et selvportrett og en poetikk, og skildrer møtet med en stillhet som truet med å ta over, men som også ble en vei inn i skrivingen og kunsten.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2013
ISBN 9788249513284
Innbinding Ebok
Tittel Stillhet og fortelling
Bokgruppe 852
I salg 09.08.2013
Emne Faglitteratur Essay
Erland Kiøsterud

Erland Kiøsterud

Erland Kiøsterud (f. 1953) debuterte i 1973 med romanen Sår som aldri gror. Han har siden skrevet en rekke romaner og romansuiter. Kiøsterud har mottatt Gyldendals legat, og for Det første arbeidet (2005) mottok han Riksmålsforbundets litteraturpris. I 2012 mottok han Ypsilon-prisen for romanen Mimina. Hans dyptborende romaner har gitt ham en helt spesiell posisjon i norsk samtidslitteratur, og gjennom sine essaybøker har Erland Kiøsterud i senere år undersøkt menneskets vold mot naturen som forutsetning for vår eksistens.

Hjemmeside: www.kiosterud.com/

 

Litterære priser:

Ypsilonprisen 2012

Riksmålsforbundets litteraturpris 2005

Gyldendalprisen 1986

 

SLIK DET ER:

2023 Skjønnhetens økologi
2023 Fire norske sanger
2020 De første ordene
2019 Stillhetens økologi
2018 Åpenbaringen
2016 Sulten og Skjønnheten
2015 Henders verk
2013 Stillhet og fortelling

SLIK DET BLE FORTALT:

2012 Mimina
2009 Det som lever
2008 Ved elvens munning
2005 Det første arbeidet
2002 Måltidet i Bocca

 

Les mer