Bla i boken

Skjønnhetens økologi

essay

Velg format

kr 229
På lager
ISBN
9788249526567
"Kiøsterud har lenge vridd på sitt økofilosofiske kaleidoskop av begreper, og i dette nye essayet har skjønnheten kommet i sentrum … Noe av det mest særegne ved Kiøsteruds tankeprosjekt er den tvisynte påminnelsen om at blikket vårt på naturen er ladet med våre egne verdier … En skjønnhet som ikke kan holdes fast, som får lov til å være flyktig, blir til sist også kilden til økologisk overskudd, en sanselig økologi med et nytt rikdomsbegrep som kommer i bokens avsluttende setning: «Tilgangen til skjønnhet er utømmelig når jeg ikke trenger den og kan dele den med alle.» Her gløder Kiøsteruds tekst med en hemmelighetsfull innsikt og en løfterik stemning. Når jeg tillater meg å røpe avslutningen av boken, er det i visshet om at den egentlig er en begynnelse"
ANDERS DUNKER, NY TID
"Kiøsterud engasjerer i forsøket på å skrive frem en forståelse av skjønnhet og historiefortelling som ikke har sentrum i mennesket selv … en introduksjon til de som ønsker å lære mer om naturfilosofi og økofenomenologi: I lesningen får du utallige lesetips … Presentasjonen Kiøsterud gjør av økologiske perspektiv på alt fra skjønnhet til teknologi i essayet er medrivende og flytende"
HANNA MALENE LINDBERG, BLA 3/2023
"Kiøsterud legger lista høyt i et essay og en roman der naturen, og ikke bare mennesket, skal være målestokk for det skjønne ... Med et sjeldent ambisiøst essay og en selvbiografisk roman som, til tross for sitt beskjedne format, har episke dimensjoner, tegner Erland Kiøsterud opp et bilde av problemene vi har havnet i – og skisserer et mulig språk for veien videre … Kiøsterud løser opp i antroposentriske myter, deriblant at det å snakke nødvendigvis betyr å ha et talespråk … «Skjønnhetens økologi» er naturligvis bare begynnelsen på en ny måte å se mennesker, kunst og natur på, og det lille essayet prøver heller ikke å påstå noe annet. Kiøsteruds resonnement beveger seg likevel med autoritet og letthet gjennom materien"
KJETIL RØED, VÅRT LAND
"Erland Kiøsterud argumenterer grundig for stans av menneskets hensynsløse herjinger med naturen"
KJETIL KORSLUND, SUBJEKT
"Midt i vår overforbrukende, militærindustrielle monokultur er en mer intelligent måte å organisere oss på i ferd med å ta form; vi er på vei fra en antroposentrisk forståelse av verden, der mennesket er alle tings mål og mening, til en økosentrisk forståelse av verden, der ivaretagelse av økosystemet jorden er menneskets mål og mening. Hva betyr det for kunsten? "Skjønnhetens økologi" er et forsøk på å avsette noen sporløse skritt på veien mot en økosentrisk estetikk, skrevet av et menneskedyr som søker hjem i økosystemet."

I sine seneste essaybøker har Erland Kiøsterud med stor kraft søkt å beskrive og analysere hvordan vår eksistens som natur - ikke over eller ved siden av, men i naturen - må få konsekvenser for hvordan vi forstår verden og oss selv, og måten vi tenker forbindelsen mellom natur, kultur og kunst på. "Skjønnhetens økologi" er et fortellende essay og et bud på en ny estetikk: Gjennom et utvidet, inkluderende og utsatt jeg undersøker Kiøsterud hva skjønnhet kan være i et økosentrisk perspektiv, og sammenfatter en rekke sentrale temaer fra forfatterskapet i en bok som også kan leses som et litterært manifest.

Essayet "Skjønnhetens økologi" utkommer samtidig med romanen "Fire norske sanger".

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2023
ISBN 9788249526567
Innbinding Ebok
Tittel Skjønnhetens økologi
Bokgruppe 851
I salg 09.01.2023
Design Exil Design
Emne Faglitteratur Essay Kunst Økologisk balanse Klimaendringer
Erland Kiøsterud

Erland Kiøsterud

Erland Kiøsterud (f. 1953) debuterte i 1973 med romanen Sår som aldri gror. Han har siden skrevet en rekke romaner og romansuiter. Kiøsterud har mottatt Gyldendals legat, og for Det første arbeidet (2005) mottok han Riksmålsforbundets litteraturpris. I 2012 mottok han Ypsilon-prisen for romanen Mimina. Hans dyptborende romaner har gitt ham en helt spesiell posisjon i norsk samtidslitteratur, og gjennom sine essaybøker har Erland Kiøsterud i senere år undersøkt menneskets vold mot naturen som forutsetning for vår eksistens.

Hjemmeside: www.kiosterud.com/

 

Litterære priser:

Ypsilonprisen 2012

Riksmålsforbundets litteraturpris 2005

Gyldendalprisen 1986

 

SLIK DET ER:

2023 Skjønnhetens økologi
2023 Fire norske sanger
2020 De første ordene
2019 Stillhetens økologi
2018 Åpenbaringen
2016 Sulten og Skjønnheten
2015 Henders verk
2013 Stillhet og fortelling

SLIK DET BLE FORTALT:

2012 Mimina
2009 Det som lever
2008 Ved elvens munning
2005 Det første arbeidet
2002 Måltidet i Bocca

 

Les mer