Solstad, D. Samlede verker 1-22. Bindene selges også enkeltvis