Romantiske essays

Velg format

kr 449
På lager
ISBN
9788249526987
"Grøgaards posthume essaysamling er oppløftende, utfordrende og dypt bevegende"
SIGRID ELISE STRØMMEN, VÅRT LAND, ÅRETS BESTE BØKER 2023
"Grøgaards posthume essaysamling er et forsvar for fagligheten og viser hvor viktig den frie intellektuelle er … «Romantiske essays» gir motstand, med tanker det er mulig både å tenke med og mot. Det er skrivekunst som hever seg over det meste av det som flyter rundt av ultraprosesserte tanker og forhåndsgodkjente meninger"
BJØRGULV BRAANEN, KLASSEKAMPEN
"Grøgaards praktiske erfaring med maleriet kom også til å påvirke de spørsmålene han stilte i forskningen. Her finner vi nemlig få spor av normalprosa og konvensjonell tenkning. I stedet møter vi et nysgjerrig intellekt som både gir stor innsikt i de fenomenene han skriver om, og som på eksemplarisk (dvs. enestående) vis inviterer leseren med inn i selve tankeprosessen … I sum dreier det seg om å fremheve den estetiske erfaringen som en åpen, ukodet sansning, der raske vurderinger og enkle kategoriseringer holdes på avstand. Nettopp det å utsette dommen ved stadig å nærme seg kunsten fra ulike hold fremstår som den store fortjenesten i disse essayene. På storslagent vis makter Grøgaard både å konstituere et mangfoldig kritisk objekt, samtidig som fremgangsmåten forblir åpen og utprøvende"
SIGURD TENNINGEN, MORGENBLADET
"Kunstverdenens store appetitt på teori oppstod omtrent samtidig som omorganiseringen av de offentlige kunstinstitusjonene på 1990-tallet. Grøgaards bok gir anledning til å reflektere over relasjonen mellom disse utviklingstrekkene, og hvordan de er viklet sammen"
ANDREAS BREIVIK, KUNSTAVISEN
"Stian Grøgaards posthume Romantiske essays er ren kjærlighet til den estetiske tenkningen … «Måten tenkningen er ordnet på er ikke klassisk ‘assosiasjonstung’; snarere er den tuftet på en form for subtil, lekende uorden i fraværet av sammenkjeding og identitet» … I dag befinner vi oss i en vanskelig og trist situasjon. Forholdet mellom kunsten og kritikken holder på å forsvinne. Disse essayene kan gjøre det lettere å puste, både for oss, og objektet, og objektene i oss"
BENJAMIN YAZDAN, BLA 10/23
"Grøgaards tilstedeværelse i verden var vid og djup. Og med ei essaysamling som denne, kan man si er … Spennet i hans interesseområder gjenspeiles i tematikken til de seksten essayene, skrevet fra midten av nittitallet helt fram til hans siste dager … Som Faldbakken skriver, var Grøgaard «en berørende type», og det kommer tydelig fram i det bevegende og aldri tørre språket, uansett hvilket tema han tar for seg. Slik forordets tittel, «Å male over tastaturet», antyder, er kunsten – og kunstneren – stadig å spore i disse tekstene. Sjøl når han ikke lenger er til stede"
SIGRID ELISE STRØMMEN, VÅRT LAND
"Hvordan skal jeg beskrive den vegringen mot erfaring som sjelen har? Den såres, men den vegrer seg. Den vil bevare status quo, som et barn. Det kan være at øynene er sjelens speil, men speilet er blindt og uten vinduer. Det betyr at sjelen er uten evne til å sanse, men ikke at sjelen ikke kan gjøre erfaringer. Problemet er bare at den helst ikke vil gjøre dem. Den er en merkelig innretning bygd på erfaring nettopp for å slippe erfaring."

Stian Grøgaards "Romantiske essays" består av seksten essays skrevet i årene mellom 1995 og 2021. Grøgaard skriver om kunst og erkjennelsen av kunst, om utstillingsrom, om malere som Cézanne og Munch, men her er også essays om Bob Dylan og om blues, om westernsjangeren, om arvesynden og om Freuds tekster om religion. I tillegg til kvalitetsbegrepet er et gjennomgående tema erkjennelse gjennom erfaring, en erfaring som ofte blir gjort mulig av blikket - det være seg blikket på kunsten eller blikket på historien.

"Romantiske essays" er en samling svært kunnskapsrike og stilsikre essays redigert av Matias Faldbakken, som også har skrevet bokas forord.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2023
ISBN 9788249526987
Innbinding Innbundet
Tittel Romantiske essays
Bokgruppe 311
Ekstern redaktør Matias Faldbakken
I salg 04.08.2023
Emne Faglitteratur Essay Kunst

Stian Grøgaard

Stian Grøgaard (1956–2021) var kunstner og filosof, utdannet som maler ved Statens kunstakademi. Grøgaards magisteravhandling Smak som kosmologisk idé. Om noen kritiske overganger i Kants estetikk (1995) ble etterfulgt av en doktoravhandling utgitt som bok under tittelen Edvard Munch: Et utsatt liv (2013). Fra 1993 var han teorilærer og senere professor ved Statens kunstakademi og Kunsthøgskolen i Oslo. Stian Grøgaards Romantiske essays (2023) er en samling svært kunnskapsrike og stilsikre essays redigert av Matias Faldbakken, som også har skrevet bokas forord.

Les mer