Hotellet

roman

Velg format

kr 199
På lager
ISBN
9788249521005
"Bedre for hver gang .. I tillegg til å være en framifrå lyriker, har Kjersti Bronken Senderud utviklet seg til å bli også en særegen romanforfatter. Med Hotellet er hun på sitt beste ... den lyriske stemmen er atskillig sterkere til stede denne gangen. Det er først og fremst denne dobbeltheten som gjør romanen så god ... Som helhet er Hotellet en stillferdig roman med en egenartet dempet stemning. Men likevel er det en dynamikk til stede som skaper et mykt, underliggende driv. Og denne lyriske mykheten er et sentralt trekk ved framstillingen. Samtidig er det en stillhet og en ro her som ikke mange gjør bedre enn nettopp Kjersti Bronken Senderud"
GEIR VESTAD, HAMAR ARBEIDERBLAD
"Kjersti Bronken Senderuds nye roman dirrer i spenningsfeltet mellom himmel og jord ... I vårt langt på vei gjennomsekulariserte samfunn er det noe fascinerende og håpefullt over beskrivelsen av et mulig etterliv. At boken har dette tolkningspotensialet, gir den særpreg og dybde og bidrar til at fortellingen fortsetter å leve i tankene til leseren, lenge etter at den er avsluttet"
KRISTIAN WIKBORG WIESE, VÅRT LAND
"Menneske som ikkje kjenner kvarandre, kan påverke og endre retning for kvarandre. Perspektivet i romanen vekslar mellom den namnlause jenta og Lola, og det er særleg dei utforskande blikka dei imellom som dreg merksemda mi til seg ... sjølv om fellesområda på hotellet legg opp til høfleg avstand, finst det nokre nære – og kanskje nokre skjulte – relasjonar her. Fortrulege samtalar finn stad, og det opnar seg gliper inn i liva til hotellgjestane, der lesaren kan kike inn ... Ein blir nysgjerrig på lagnadane deira, men det er jentene som fortel, som verkeleg vekkjer trongen til å forstå ... Romanen er skriven i sommarferiens lause, nærast tidlause modus, og er dvelande og var"
EIVIND MYKLEBUST, KLASSEKAMPEN
"Gjennom forfattarens vennlege, men òg kartleggande blikk på både dei langtidsbuande og dei på kortare besøk, framstår hotellet som ein sort sanatorium og gir slik ei karakteristisk tyngd til hotellivets uuthaldelege lettheit ... Sjølv lèt eg meg mest fascinere av Senderuds interesse for hotellet og den særeigne atmosfæren og rytmen mellom dei langtidsbuande og dei på korttidsopphald ... Veksling i puls og rytme, avtrykk av dei ulike krinslaupa, skaper eit bilde av ein eigen harmoni ved hotellet som scene og fører òg til ei eiga dempa rørsle i språket. Dette er romanens tydelegaste litterære kvalitet. Språket har til tider òg noko kvikt og sydande i forventinga om at alt kan skje her"
MARGUNN VIKINGSTAD, MORGENBLADET
Hotellet er gammelt og avsidesliggende, omgitt av en hage med plen og grusganger, et lysthus og en dam med vannliljer; i skogen bakenfor finnes et tjern, og enda lenger borte er fjorden og stranden. Til hotellet ankommer ei ung jente sammen med faren og broren. Med seg har de også fraværet av moren, som er død. Jenta observerer hotellets beboere, noen er på ferie, som hun selv, andre har slått seg ned for lang tid, kanskje for godt. Det spilles biljard og krokket, det sykles langs skogsstiene, det snakkes lavmælt og røykes ved hagebordene. De helårsboende har trukket seg tilbake, av nødvendighet, uvisst fra hva; hotellet er et frikoblet sted hvor alle slags sorger kan finne rom. Jenta gransker broren, hun gransker farens savn, hun gransker seg selv. Men særlig gransker hun Lola, hotellbestyrerens datter. Lola på sin side bryr seg ikke så ofte om de korttidsbesøkende, men denne nye jenta følger hun med på. Og mellom de to befinner Njål seg, resepsjonisten med alle bøkene. Det er en sommer uten like, på et eventyrlig sted.
"Hotellet" er en roman om å møte seg selv i en annen, om sorg og utilstrekkelighet og forsøk på forsoning, skrevet frem i det tilbaketrukne hotellets språk: sildrende, lysende, dempet.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2019
ISBN 9788249521005
Innbinding Ebok
Tittel Hotellet
Bokgruppe 852
I salg 25.01.2019
Emne Romaner Hoteller Skjønnlitteratur Sorg Familie
Kjersti Bronken Senderud

Kjersti Bronken Senderud

Kjersti Bronken Senderud (f. 1971) er en av våre sentrale lyrikere, bosatt dels på Løten, dels i Oslo. Hun debuterte i 1997 med diktsamlingen Fremdeles. Siden har hun gjort seg bemerket med en rekke særpregede diktsamlinger, og romanene hennes, Huset (2007), Bo (2017) og Hotellet (2019), har fått svært god mottakelse. Dikt fra Himmelen er en samling (2009) og Forgjengeligheten (2011) er gjendiktet til svensk av Ann Jäderlund. I bøkene sine knytter Bronken Senderud det himmelhøye til det jordnære, det spirituelle og religiøse til det verdslige, urbane, kroppslige. Det handler om tilstedeværelse, om å lytte seg frem.

 

Flere forfatterportretter

Les mer

Nyheter

Kjersti Bronken Senderud - Flere forfatterportretter

Les mer