En mann fra forgangne århundrer

overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869-1965

Velg format

kr 499
På lager
ISBN
9788249506088
"en vidunderlig norsk kulturhistoria, fortlöpande, under närmare 100 år"
ANDERS BJÖRNSSON, SVENSKA DAGBLADET
"Hver minste nøkterne faktasetning får en potensiell poetisk aura: Det er de sårbare kildene som gjør at disse setningene kan skrives"
ERIK BJERCK HAGEN, MORGENBLADET Kritikernes favoritter 2010
"Denne leser kommer ikke utenom Espen Søbyes arkivstudie ... Imponerende innsats, uhyre interessant bok"
TERJE STEMLAND, AFTENPOSTEN Kritikernes favoritter 2010
"... føyer seg inn i rekken a­­v store dikter- og politikerbiogra­­fier som ha­­r bidra­­tt vesentlig til en norsk ta­­nkehistorie de siste årene ... Svært vellykket er fortellingens vekslinger mellom Scha­­rf­fenbergs horisonter ... Jeg ka­­n ikke huske å ha­­ sett noe lignende. Søbye fornyer biogra­­fien som form når ha­­n a­­nstrenger seg for å sidestille alle de felter og pla­­n som et a­­ktivt menneskeliv leves på ... Søbyes bok om Johan Scharffenberg er et lite mesterverk ... den hol­der s­ti­l­en fra s­tart ti­l­ må­l­. Den representerer en høys­t ori­gi­nal­ fornyel­s­e av­ bi­ografi­s­jangeren, og for mi­n del­ kunne han gjerne ha s­krev­et et bi­nd ti­l­"
TROND BERG ERIKSEN, MORGENBLADET Kritikernes favoritter 2010
"Espen Søbyes murstein om legen og fråhalds- og steriliseringsaktivisten Johan Scharffenberg: Med sin forakt for svake vart han likevel anti-nazist. Men delar av menneskesynet til En mann fra forgangne århundre er kanskje ikkje så forsvunne?"
JOHANNES MORKEN, VÅRT LAND Årets beste bøker 2010
"Norge av i går var ikke sunket i jorden, men kommer atter til syne i dette verket, og fjellene roper høyt hurrah!"
KNUT HOEM, NRK Julens beste bokgaver 2010
"Monumentalt og stilistisk uhyre bevisst verk som både fornyar biografisjangeren og som systematisk avslører hittil underbelyste pinlege forhold ved norsk historie. Hevar begrepet arkivstudie opp til eit høgare nivå"
JON LANGDAL, KLASSEKAMPEN Årets beste bøker 2010
"En mann fra forgangne århundrer er en usedvanlig god leseropplevelse. Ikke minst fordi Søbyes tekst gir så godt rom for leseren. Det er en tekst med respekt for leseren, som ikke pådytter ham for mange tolkninger og synspunkter. «En romanforfatters grunnholdning er at skillet mellom det som må med og det som ikke må med, ikke er identisk med skillet mellom det som er viktig og uviktig i virkeligheten,» har Dag Solstad skrevet, om den litterære metode i møtet med et historisk stoff. Utvelgelsen bak den litterære teksten skjer på grunnlag av en «historisk visjon», en visjon som er et resultat av historiske studier, men som ikke kan reduseres til dem. Denne forståelsen av det litterære gir god mening i møtet med Søbyes tungt notebelagte biografi (2357 noter). Også her synes det som om det er andre kriterier som styrer utvalget enn hva som er viktig og uviktig i virkeligheten. En mann fra forgange århundrer er i den forstand en roman. En fullt ut sann roman. Kan hende er det den eneste formen for biografi som i dag kan ha troverdighet."
SVEIN ATLE SKÅLEVÅG, PROSA
"Søbyes bok er som en av de senere romaner av Thomas Mann, der detaljrikdommen synes å være endeløs, men gradvis fortetter seg til et overordnet hele ... Søbye har med sitt originale fortellergrep sprengt biografisjangeren ... Kamuflert som arkivstudie har Espen Søbye skapt et kunstverk, og ikke et rent lite et"
HÅVARD NILSEN, KLASSEKAMPEN
"Espen Søbyes 850 sider pluss 100 sider med notar og register er eit døme på at ein grundig gjennomarbeidd biografi kan vere eit bolverk mot det overflatiske ... Søbye har gjeve oss eit storslagent og imponerande oppslagsverk om Scharffenbergs virke i viktige samfunns- og verdispørsmål"
JOHANNES MORKEN, VÅRT LAND
" En mann fra forgangne århundrer er på mange måter et imponerende arbeid ... Søbyes stil er nøktern og saklig. Han har en kjølig distanse til sitt subjekt, og tilstreber en objektivitet ved å la tekstene tale"
JAN-ERIK EBBESTAD HANSEN, AFTENPOSTEN
"intellektuell kraftprestasjon"
KÅRE BULIE, DAGENS NÆRINGSLIV
"Dette er god historieskriving. Svært god historieskriving"
PÅL H. BAKKA, DAG OG TID
"En imponerende biografi"
ALT KJETIL IGLAND, FÆDRELANDSVENNEN
Johan Scharffenberg er i dag mest kjent som initiativtaker til loven om sterilisering fra 1934, som han mente burde brukes på åndssvake, tatere og omstreifere. Scharffenberg var en sentral person i den norske avholdsbevegelsen og den fremste talsmannen for et statlig brennevinsforbud. Han var en ivrig bidragsyter i aviser fra 1893 - 1964, involverte seg i et bredt spekter av samfunnsområder, politiske stridsspørsmål og var selv en deltaker i historiske begivenheter som 1905 og 1940. Det er blitt hevdet at han var et problem både for sine motstandere og tilhengere. Scharffenberg arbeidet fra 1897 til 1941 i psykiatriske institusjoner, for den rettsmedisinske kommisjonen og i Botsfengselet. Studier av dokumenter fra disse lukkede institusjonene som har vært sperret for offentligheten, utgjør kjernen i denne biografien. Scharffenberg var i sin ungdom opptatt av medisinalhistorie, og hele livet arbeidet han med en biografi om Herman Major som skrev Norges første sinnssykelov i 1848 og planla opprettelsen av Gaustad sinnssykehus. Ifølge Scharffenbergs etterlatte papirer, som befinner seg på Nasjonalbiblioteket i Oslo, begynte han dette arbeidet i 1895 og holdt på i nesten 70 år. Denne boken om Scharffenbergs liv og virke er også en dobbeltbiografi, om en mann som skriver en biografi han aldri ble ferdig med. Boken er rikt illustrert.

Vis info om boka Skjul info om boka

Utgitt 2010
ISBN 9788249506088
Innbinding Innbundet
Tittel En mann fra forgangne århundrer
Bokgruppe 319
I salg 03.11.2010
Design Exil Design
Emne Psykiatri Biografier Faglitteratur
Espen Søbye

Espen Søbye

Espen Søbye (f. 1954) er mag.art. i filosofi fra 1982 og har arbeidet i Statistisk sentralbyrå, med avbrudd, fra 1985. Han debuterte som forfatter i 1992 med Ingen vei hjem. Arthur Omre, en biografiog har siden utgitt en rekke biografier og sakprosabøker, blant annet Folkemengdens bevegelse. Norges befolkning 1735–2014. En tabellstudie, som utkom i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014 og ble til i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Espen Søbye er kåret til Årets litteraturkritiker og har mottatt Olav Dalgards kritikarpris for sin sakprosakritikk. Kathe, alltid vært i Norge ble i 2018 kåret til en av de ti beste skandinaviske sakprosabøkene utgitt på 2000-tallet. Juryen besto av ni fremstående kritikere, forfattere og forskere, og kåringen var et samarbeid mellom Morgenbladet, Norsk Litteraturfestival, Aftonbladet, Weekendavisen og Broen.xyz. I 2022 ble Espen Søbye tildelt Gyldendalprisen for hele sitt forfatterskap. Det var første gang prisen gikk til en sakprosaforfatter.

«et eminent sakprosaforfatterskap … uredd og ofte kontant undersøkende … Vi ser fram til fortsettelsen.»
Fra juryens begrunnelse, Gyldendalprisen 2022

 

Litterære priser:

Gyldendalprisen 2022

Olav Dalgards kritikerpris 2013

Årets litteraturkritiker 2006

 

Utgitt på Oktober:

2014 Folkemengdens bevegelse 1735–2014. En tabellstudie
2010 En mann fra forgangne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869–1965. En arkivstudie
2005 Ord for ord. Artikler 1986–2004
2003 Kathe, alltid vært i Norge
1995 Rolf Stenersen. En biografi
1992 Ingen vei hjem. Arthur Omre. En biografi
Les mer

Nyheter

Espen Søbye tildelt Gyldendalprisen 2022 

Espen Søbye ble i ettermiddag tildelt Gyldendalprisen 2022 for sitt forfatterskap. Søbyes forfatterskap fremheves som «konsentrert og nyskapende» av legatstyrets leder Geir Mork.
Les mer