Design: Exil Design
Last ned høyoppløselig versjon av omslag
Pris kr 449,00

Villskapens år. Bjørnstjerne Bjørnson 1832–1875

Hoem, Edvard

IB Pris kr 449,00
| ISBN 9788249502882

Femten år gammal les Bjørnstjerne Bjørnson i avisa om den franske februarrevolusjonen og om opprøret mot Europas mektige som spreier seg frå land til land. Noko vakna til liv i han, ei tru på folkeopplysing og ei betre framtid for vanlege menneske, som han ber med seg resten av livet. I Villskapens år følgjer vi Bjørnstjerne Bjørnson frå han er ein ukjend og ærgjerrig ung mann, til han midt i livet flytter inn på Aulestad. Han blir førande i kampen for eit moderne og demokratisk Norge. Han gjer teatret til skodeplass for det verkelege livet. Han innvarslar den litterære realismen i Norden.

Vi møter Bjørnstjerne Bjørnson som kunstnar og politikar, som eit menneske blant andre menneske, som ektemannen til Karoline. Aldri før har det vore skrive så levande om vennskapet og konfliktane mellom Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson, frå dei møttes tidleg i ungdommen, til dei gjekk kvar sin veg.

Villskapens år er første band i Edvard Hoems store biografi om Bjørnstjerne Bjørnson.

Omtale

”et forbløffende vitalt verk. Villskapens år. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1875 gir et mer komplekst, variert og mer omsorgsfullt tegnet portrett av Bjørnson enn noen biografi hittil har vært i nærheten av … Det er ingen overdrivelse å si at denne biografien sannsynligvis vil bidra til en fortjent nyvurdering av Bjørnsons betydning og posisjon. Ikke fordi Hoem bringer så mange overraskende nyheter, men noen (!), men fordi han utfyller, forklarer og analyserer et bilde som i den alminnelige norske bevissthet kanskje er litt nedstøvet og forenklet … Edvard Hoem har kontrollen og han har den lette, elegante pennen”

TURID LARSEN, DAGSAVISEN

”Edvard Hoem har skrevet en flott fortelling om den unge Bjørnstjerne Bjørnson. I glassklar, majestetisk prosa – en Bjørnson verdig … sjelden har vel en biograf funnet et liv han har vært bedre egnet til å skildre. For dette er først og fremst Hoems bok, han klarer faktisk som den første av Bjørnsons mange biografer å disiplinere det til dels kaotiske livet han skal skildre slik at det lar seg gjenfortelle med både ytre og indre sammenheng … Edvard Hoem har gjort en enestående grundig research til denne biografien”

SINDRE HOVDENAKK, VG

”Storartet biografi om storartet mann. Innsiktsfullt om en av nasjonsbyggerne … Her viser virkelig biografen hvilket storartet menneske Bjørnson var … Samtidig behersker Hoem den kunst å balansere hans personlige livsdrama opp mot den offentlige personen han var, og dét er blant kriteriene en vellykket biografi bedømmes etter”

FARTEIN HORGAR, ADRESSEAVISEN

”Imponerende … Hoem øser av et stort kildemateriale … Han er ryddig og etterrettelig … Skriveteknisk er Hoem dyktig. Velformulert og stødig loser han oss fremover i traust tempo … Villskapens år er et leseverdig bidrag til Bjørnson-forskningen. Man kan ikke unngå å fascineres av forfatterens stormfulle liv, og Edvard Hoem viser god innsikt i både epoke og person”

HEIDI SÆVAREID, VÅRT LAND

Villskapens år … byr på mange eminente leseropplevelser … De mange familiebildene Hoem tengner med hjelp av privatbrev, er både rå og betagende. Vi møter svermeren, ektemannen, elskeren, sønnen, faren, vennen og fienden Bjørnstjerne Bjørnson. At han var en sjelden interessant personlighet, levner Hoem ingen tvil om … Da Rune Slagstad for ti år siden utga boka Nasjonale strateger, falt det mange tungt for brystet at Bjørnson ikke var blant dem. Nå har dikterhøvdingen, som i 1910 ble fulgt til graven som en konge, fått oppreisning så det monner… [Hoem] er i sitt ess når han skriver om Bjørnsons diktning og dens nasjonale virkningshistorie”

BODIL STENSETH, DAGBLADET

”Ein skjønnlitterær forfattar gjer Bjørnsons utrulege liv til ei levande og personleg forteljing ... han er tru mot stoffet, men gjennom heile teksten merkar lesaren den litterære kloa … I lange bolkar blir eg riven med av forteljinga om dette utrulege livet med alle sine sigrar og nederlag, sin stormande villskap. Eit uver må han ha vore, noko Hoem syner oss godt”

ALF KJETIL IGLAND, FÆDRELANDSVENNEN

”Det er ikkje spøk, det Edvard Hoem har gitt seg i kast med. Men han kan bli den første som klarer å skrive ein «heil» biografi om Bjørnstjerne Bjørnson … Tittelen er genial ei lovande opning på det som kan bli eit sentralt arbeid i norsk biografilitteratur … For biografien viser at det ikkje er så mykje nytt stoff å finne, men det nye viser seg fram i korleis Hoem vektar og tolkar. I dette demonstrerer han solid kjeldeoversikt og godt grunngjeven dømmekraft … Det fremste særmerket som skil Hoem ut frå forgjengarane, er blikket på verdien av vennskap, og meir generelt relasjonar. Tydelegast kjem dette fram i skildringa av forholdet til Henrik Ibsen. Hoem teiknar dette sterkare enn forgjengarane sine og får langt meir ut av det … Og det mest interessante er etterverknaden Hoem skriv fram på forholdet mellom Karoline og Bjørnstjerne … Dette viser styrken eit langt skriftliv i kamp med romanen og dramaet har gitt biografen. Det er ein moden mann som skriv og vurderer … ein uvanleg smidig og klar norsk. Forfattaren Hoem er lykkeleg uskadd av dei språklege krykkjene hjelpevitskapar har påført ein del andre sakprosaforfattarar”

GEIR MORK, DAG OG TID

”Hoems biografi om Bjørnstjerne Bjørnson er en kulturhistorisk begivenhet … Det er en drabelig oppgave Edvard Hoem har tatt på seg med denne stort anlagte Bjørnson-biografien”

FRODE HELMICH PEDERSEN, BERGENS TIDENDE

”Imponerende biografi av Edvard Hoem … Hoems prosjekt er også unikt ettersom det er den første biografien som skal ta for seg hele nasjonaldikterens liv under ett. Det er en stor jobb Edvard Hoem har tatt på seg. Det ligger tusenvis av arbeidstimer bak et slikt verk, og det er derfor svært gledelig å se at dette arbeidet nå blir verdsatt med rosende omtale … Romsdals Budstikke vil gratulere Edvard Hoem med første del av det omfattende prosjektet. Det er på sin plass at det blir skrevet en fullstendig biografi om Bjørnstjerne Bjørnson. Og første bind viser at nettopp Edvard Hoem er riktig mann for oppgaven. Vi gleder oss allerede til neste del”

LEDER, ROMSDALS BUDSTIKKE

”Hoems Bjørnson-biografi er ein fengande murstein … At Villskapens år er ein forfattars biografi, merkar ein også på den ledige, forteljeglade framstillingsforma. Boka er noko så sjeldant som ein lettlesen murstein”

ATLE KITTANG, MORGENBLADET

”Edvard Hoem tek Bjørnson på alvor … Hoem satser på ei forteljing som er ny i dét at ho er betre fortalt enn dei gamle. Og han lukkast. Med svært omfattande og dyktig bruk av primærkjelder og sekundærlitteratur, gjev han over heile linja sylskarpe bilete av Bjørnson i sitt miljø … Hoems verk er overveldande imponerande, ikkje berre ved den arbeidsinnsats som ligg bak, men ved den litterære dugleiken det er utført med. Lesaren frydar seg svært mange gonger”

KÅRE LUNDEN, KLASSEKAMPEN

”Hoem står nemlig fram som en sindig reisefører inn i dette veldige landskapet. Her er alle steiner snudd, sammenhenger gjennomtenkt og ordene veid på gullvekt. Den stødige stilen, uten voldsomme utslag av noen art, står i en meningsfylt motsetning til den overspente dikteren som beskrives”

TRULS GJEFSEN, GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN

”Hoem startar på ei forteljing som er ny i dét at ho er betre fortald enn dei gamle. Han lukkast. Det er sylskarpt – overveldande imponerande”

KLASSEKAMPENS BOKMAGASINS FAVORITTER 2009

"Ei kraftprøve av ein biografi, der den viktigaste innvendinga mot måten han er skriven på, også er grunngjevinga for at dette er ei viktig bok. I staden for å leggje største vekta på ideologiske og politiske tilhøve eller å fylgje ein vanleg tilbakeskodande forklåringsmåte på kva for ei rolle Bjørnson fekk, går Hoem noggrant til verks i å gjere greie for måten skriftene til den yngre Bjørnson står i tilhøve til omskiftelege omgjevnader. Detaljrikdomen er vel balansert av ei vurderande form som gjer det mogleg å sjå fleire tolkingar og sider av det som hender. Boka fornyar synet på Bjørnson og utviklinga han gjennomgjekk, og kan få sitt å seie for oppfatningar om kulturelle drivkrefter på 1800-talet."

DAG OG TID, NOMINERT TIL BESTE NYNORSKBOK 2009
  • Handlekurv
Handlekurven din er tom
  • Nyheter

Fantastisk mottakelse av Dag Solstads Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen
Fredag 20. september ble Dag Solstads nye roman Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen sl...

Les mer

Anne B. Ragde topper bestselgerlistene for andre uke på rad
Fredag 6. september ble sjette og siste bind i Anne B. Ragdes folkekjære verk om familien fra Nes...

Les mer

Anne B. Ragdes nye roman topper bestselgerlistene
Anne B. Ragdes roman Datteren utkom forrige fredag til terningkast fem i VG og Dagbla...

Les mer

Anne B. Ragdes nye roman til Frankrike, Polen og Danmark
Anne B. Ragdes roman Datteren utkom forrige fredag til terningkast fem i VG og Dagbladet....

Les mer

Forlaget Oktober inviterer til pressekonferanse 11. september kl. 11.00 – Ibsen NOR
Det et er en begivenhet når de tre første bøkene i NOR-prosjektet lanseres 11. september i Norge....

Les mer ARKIV
  • Nyhetsbrev
  • Fritekstsøk
  • Arrangement
24.09.2019

Lansering, Oslo: Barn av Dag Johan Haugerud

Les mer
25.09.2019

Lansering, Oslo: Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen av Dag Solstad

Les mer
26.09.2019

Forfattersamtale, Oslo: Hva er et menneske?

Les mer
24.10.2019

Forfattersamtale, Bergen: Hans Petter Blad

Les mer
27.10.2019

Forfattersamtale, Trondheim: Edvard Hoem

Les mer
KOMMENDE

Webdesign og publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish